جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در رامسر

ویژه
4/95 میلیارد تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 9/9 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 17 متر
آگهی توسط مالک 18 روز و 8 ساعت پيش
1/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/5 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 روز و 17 ساعت پيش
610/6 میلیون تومان
مساحت زمین: 284 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 3 متر
آگهی توسط مالک 4 روز و 7 ساعت پيش
2/35 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1225 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 5 روز و 3 ساعت پيش
23 میلیارد تومان
مساحت زمین: 53000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 433 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 5 روز و 5 ساعت پيش
5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1100 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 4/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 100 متر
آگهی توسط مالک 13 روز و 22 ساعت پيش
1/59 میلیارد تومان
مساحت زمین: 530 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 16 روز پيش
6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 460 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 13 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 16 روز و 4 ساعت پيش
403 میلیون تومان
مساحت زمین: 403 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 19 روز پيش
850 میلیون تومان
مساحت زمین: 450 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 19 روز و 5 ساعت پيش
3/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 900 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 3/8 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 22 متر
آگهی توسط مالک 20 روز و 11 ساعت پيش
1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 114 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 8/7 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 7 متر
آگهی توسط مالک 22 روز و 19 ساعت پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین رامسرویلا در رامسر