جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در نوشهر

1/232 میلیارد تومان
مساحت زمین: 440 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 2/8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 20 روز پيش
580 میلیون تومان
مساحت زمین: 341 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/7 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 20 روز پيش
630 میلیون تومان
مساحت زمین: 350 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 20 روز پيش
1/232 میلیارد تومان
مساحت زمین: 440 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 2/8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 20 روز پيش
880 میلیون تومان
مساحت زمین: 400 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 2/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 21 روز پيش
975 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 21 روز پيش
880 میلیون تومان
مساحت زمین: 400 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 2/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 21 روز پيش
950 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 22 روز پيش
443/3 میلیون تومان
مساحت زمین: 341 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 24 روز پيش
14 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2006 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 6/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 25 روز پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 185 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 25 روز پيش
900 میلیون تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 25 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین نوشهرویلا در نوشهرزمین کجورویلا در کجور