جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
مناطق
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در تهران

607 میلیون تومان
مساحت زمین: 43 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 14/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 7 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 28 روز پيش
13/176 میلیارد تومان
مساحت زمین: 488 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 27 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12/5 متر
آگهی توسط مشاور املاک 2 ماه و 29 روز پيش
7/425 میلیارد تومان
مساحت زمین: 275 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 27 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12/5 متر
آگهی توسط مشاور املاک 2 ماه و 29 روز پيش
4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 13/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مشاور املاک 3 ماه پيش
23 میلیارد تومان
مساحت زمین: 230000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 100 هزار تومان
کاربری: توریستی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 6 روز پيش
40/308 میلیارد تومان
مساحت زمین: 6718 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 56 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 8 روز پيش
11 میلیارد تومان
مساحت زمین: 260 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 42/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12/5 متر
آگهی توسط مشاور املاک 3 ماه و 14 روز پيش
26 میلیارد تومان
مساحت زمین: 670 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 38/8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 17 متر
آگهی توسط مشاور املاک 3 ماه و 14 روز پيش
3/52 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3200 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/1 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 32 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 15 روز پيش
66/9 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3714 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 18 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 765 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 23 روز پيش
28 میلیارد تومان
مساحت زمین: 804 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 34/8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 27 روز پيش
1/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 28 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین تهرانزمین آفتابزمین کنزمین منطقه 1زمین منطقه 2زمین منطقه 3زمین منطقه 4زمین منطقه 5زمین منطقه 6زمین منطقه 7زمین منطقه 8زمین منطقه 9زمین منطقه 10زمین منطقه 11زمین منطقه 12زمین منطقه 13زمین منطقه 14زمین منطقه 15زمین منطقه 16زمین منطقه 17زمین منطقه 18زمین منطقه 19زمین منطقه 20زمین منطقه 21زمین منطقه 22