جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
مناطق
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در تهران

36/8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 4600 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 100 متر
آگهی توسط مشاور املاک 3 ماه و 5 روز پيش
3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 20000000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 150 تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 6 روز پيش
60 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2978 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 20/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 80 متر
آگهی توسط مشاور املاک 3 ماه و 6 روز پيش
160 میلیون تومان
مساحت زمین: 160 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 56 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 7 روز پيش
15 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 5 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 999 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 8 روز پيش
25 میلیارد تومان
مساحت زمین: 96000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 260 هزار تومان
کاربری: باغشهر
آگهی توسط مشاور املاک 3 ماه و 12 روز پيش
140 میلیارد تومان
مساحت زمین: 7000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 20 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 3 ماه و 13 روز پيش
734 میلیون تومان
مساحت زمین: 113 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 6/4 میلیون تومان
کاربری: انبار
آگهی توسط مالک 3 ماه و 13 روز پيش
760 میلیون تومان
مساحت زمین: 190 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 14 روز پيش
950 میلیون تومان
مساحت زمین: 964 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 985 هزار تومان
کاربری: توریستی
طول بر اصلی: 43 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 15 روز پيش
2/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 6750 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 325 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 16 روز پيش
19 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1791 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 10/6 میلیون تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 17 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین تهرانزمین آفتابزمین کنزمین منطقه 1زمین منطقه 2زمین منطقه 3زمین منطقه 4زمین منطقه 5زمین منطقه 6زمین منطقه 7زمین منطقه 8زمین منطقه 9زمین منطقه 10زمین منطقه 11زمین منطقه 12زمین منطقه 13زمین منطقه 14زمین منطقه 15زمین منطقه 16زمین منطقه 17زمین منطقه 18زمین منطقه 19زمین منطقه 20زمین منطقه 21زمین منطقه 22