جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
مناطق
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در تهران

110 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 55 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 27 روز و 19 ساعت پيش
18/94 میلیارد تومان
مساحت زمین: 628 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 30/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 27 روز و 19 ساعت پيش
9/25 میلیارد تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 18/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12/5 متر
آگهی توسط مشاور املاک 27 روز و 19 ساعت پيش
599/9 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 599 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 28 روز و 22 ساعت پيش
4/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 600 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 7 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 1 روز پيش
30 میلیارد تومان
مساحت زمین: 980 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 30/6 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 32 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 2 روز پيش
1/35 میلیارد تومان
مساحت زمین: 41 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 32/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 2 روز پيش
6/62 میلیارد تومان
مساحت زمین: 662 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 10 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 2 روز پيش
40 میلیون تومان
مساحت زمین: 85 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 470 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 13 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 4 روز پيش
588 میلیون تومان
مساحت زمین: 280 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 8 روز پيش
89 میلیون تومان
مساحت زمین: 225 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 395 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 9 روز پيش
150 میلیون تومان
مساحت زمین: 920 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 163 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 1 متر
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 11 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین تهرانزمین آفتابزمین کنزمین منطقه 1زمین منطقه 2زمین منطقه 3زمین منطقه 4زمین منطقه 5زمین منطقه 6زمین منطقه 7زمین منطقه 8زمین منطقه 9زمین منطقه 10زمین منطقه 11زمین منطقه 12زمین منطقه 13زمین منطقه 14زمین منطقه 15زمین منطقه 16زمین منطقه 17زمین منطقه 18زمین منطقه 19زمین منطقه 20زمین منطقه 21زمین منطقه 22