جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
مناطق
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در تهران

22/77 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1035 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 22 میلیون تومان
کاربری: آموزشی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 26 روز پيش
16/92 میلیارد تومان
مساحت زمین: 360 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 47 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مشاور املاک 2 ماه و 26 روز پيش
4/446 میلیارد تومان
مساحت زمین: 117 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 38 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 9 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 7 روز پيش
53/25 میلیارد تومان
مساحت زمین: 355 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 150 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 7 روز پيش
51/84 میلیارد تومان
مساحت زمین: 384 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 135 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 8 روز پيش
385 میلیارد تومان
مساحت زمین: 4043 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 95/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 9 روز پيش
8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 40 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 9/22 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 11 روز پيش
12/6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 420 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 30 میلیون تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 12 روز پيش
12 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1008 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 11/9 میلیون تومان
کاربری: تفریحی - ورزشی
طول بر اصلی: 1008 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 13 روز پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 800 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 4 ماه و 18 روز پيش
1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 5 میلیون تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 26 روز پيش
800 میلیون تومان
مساحت زمین: 50 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 16 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 5 ماه پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین تهرانزمین آفتابزمین کنزمین منطقه 1زمین منطقه 2زمین منطقه 3زمین منطقه 4زمین منطقه 5زمین منطقه 6زمین منطقه 7زمین منطقه 8زمین منطقه 9زمین منطقه 10زمین منطقه 11زمین منطقه 12زمین منطقه 13زمین منطقه 14زمین منطقه 15زمین منطقه 16زمین منطقه 17زمین منطقه 18زمین منطقه 19زمین منطقه 20زمین منطقه 21زمین منطقه 22