جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
مناطق
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در تهران

76 میلیارد تومان
مساحت زمین: 459 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 165/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 13 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 7 روز پيش
160 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 80 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 15 روز پيش
200 میلیارد تومان
مساحت زمین: 20000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 10 میلیون تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 15 روز پيش
160 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 80 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 15 روز پيش
900 میلیون تومان
مساحت زمین: 150 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 15 روز پيش
380 میلیارد تومان
مساحت زمین: 870 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 436/7 میلیون تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 22 روز پيش
550 میلیارد تومان
مساحت زمین: 17800 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 30/8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 251 متر
آگهی توسط مشاور املاک 2 ماه و 13 روز پيش
22 میلیارد تومان
مساحت زمین: 400 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 55 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 21 روز پيش
135 میلیارد تومان
مساحت زمین: 750 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 180 میلیون تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 24 روز پيش
510 میلیارد تومان
مساحت زمین: 17800 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 28/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 3 ماه و 7 روز پيش
9 میلیارد تومان
مساحت زمین: 148 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 60/8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 6 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 10 روز پيش
42 میلیارد تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 84 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 17 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین تهرانزمین آفتابزمین کنزمین منطقه 1زمین منطقه 2زمین منطقه 3زمین منطقه 4زمین منطقه 5زمین منطقه 6زمین منطقه 7زمین منطقه 8زمین منطقه 9زمین منطقه 10زمین منطقه 11زمین منطقه 12زمین منطقه 13زمین منطقه 14زمین منطقه 15زمین منطقه 16زمین منطقه 17زمین منطقه 18زمین منطقه 19زمین منطقه 20زمین منطقه 21زمین منطقه 22