جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
مناطق
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در تهران

650 میلیارد تومان
مساحت زمین: 5450 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 119/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 42 متر

شماره تماس: 6302-299 (0912)
شماره تماس: 09907616302
9/1 هزار
این ملک به متراژ 6000 متر بوده که 550 متر داخل خیابان رفته و شهرداری بخاطر کم شدن زمین موظف شده که تراکم یا تجاری در صورت ساخت ملک به مالک بدهد.
51/84 میلیارد تومان
مساحت زمین: 384 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 135 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 27 روز و 20 ساعت پيش
385 میلیارد تومان
مساحت زمین: 4043 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 95/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 28 روز و 20 ساعت پيش
8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 40 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 9/22 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه پيش
12/6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 420 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 30 میلیون تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 1 روز پيش
12 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1008 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 11/9 میلیون تومان
کاربری: تفریحی - ورزشی
طول بر اصلی: 1008 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 2 روز پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 800 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 7 روز پيش
1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 5 میلیون تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 15 روز پيش
800 میلیون تومان
مساحت زمین: 50 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 16 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 20 روز پيش
45 میلیون تومان
مساحت زمین: 6000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 7 هزار تومان
کاربری: توریستی
طول بر اصلی: 130 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 20 روز پيش
300 میلیارد تومان
مساحت زمین: 9230 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 32/5 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 120 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 23 روز پيش
5/568 میلیارد تومان
مساحت زمین: 116 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 48 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 6 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 27 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین تهرانزمین آفتابزمین کنزمین منطقه 1زمین منطقه 2زمین منطقه 3زمین منطقه 4زمین منطقه 5زمین منطقه 6زمین منطقه 7زمین منطقه 8زمین منطقه 9زمین منطقه 10زمین منطقه 11زمین منطقه 12زمین منطقه 13زمین منطقه 14زمین منطقه 15زمین منطقه 16زمین منطقه 17زمین منطقه 18زمین منطقه 19زمین منطقه 20زمین منطقه 21زمین منطقه 22