جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
نوع بنا
مساحت کف
مناطق
محله ها
آخرین املاک موجود در بازار تهران را از طریق کانال تلگرام دودوتا در تهران دریافت کنید
عضویت در کانال تهران

خريد مغازه در منطقه 1

166 میلیارد تومان
مساحت کف: 255 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 650/9 میلیون تومان
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مالک 8 روز و 7 ساعت پيش
400 میلیارد تومان
مساحت کف: 400 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 150 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 1 میلیارد تومان
طول بر اصلی: 33 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 21 روز پيش
80 میلیارد تومان
مساحت کف: 52 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 52 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 1/538 میلیارد تومان
طول بر اصلی: 27 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 21 روز پيش
426 میلیارد تومان
مساحت کف: 460 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 250 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 926 میلیون تومان
تعداد بر: 3 عدد
آگهی توسط مالک 1 ماه و 21 روز پيش
248 میلیارد تومان
مساحت کف: 330 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 751/5 میلیون تومان
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 21 روز پيش
270 میلیارد تومان
مساحت کف: 400 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 85 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 675 میلیون تومان
طول بر اصلی: 40 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 21 روز پيش
25 میلیارد تومان
مساحت کف: 65 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 384/6 میلیون تومان
طول بر اصلی: 5 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 21 روز پيش
180 میلیارد تومان
مساحت کف: 300 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 600 میلیون تومان
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 21 روز پيش
450 میلیارد تومان
مساحت کف: 900 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 500 میلیون تومان
طول بر اصلی: 40 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 21 روز پيش
253 میلیارد تومان
مساحت کف: 460 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 460 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 550 میلیون تومان
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 21 روز پيش
10 میلیارد تومان
مساحت کف: 25 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 400 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد
آگهی توسط مالک 2 ماه و 17 روز پيش
8/25 میلیارد تومان
مساحت کف: 75 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 110 میلیون تومان
تعداد بر: 2 عدد - طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 25 روز پيش
مغازه تهرانمغازه کرجمغازه مشهدمغازه اصفهانمغازه تبریزمغازه شیرازمغازه در اراجمغازه در ازگلمغازه در امامزاده قاسممغازه در اوینمغازه در باغ فردوسمغازه در تجریشمغازه در جمارانمغازه در چیذرمغازه در حصار بوعلیمغازه در حکمت و دزاشیبمغازه در دارآبادمغازه در دربندمغازه در درکهمغازه در دزاشیب و جوزستانمغازه در رستم آبادمغازه در زعفرانیهمغازه در سوهانکمغازه در شهرک گلهامغازه در شهرک محلاتیمغازه در شهرک نفتمغازه در قیطریهمغازه در کاشانکمغازه در گلاب درهمغازه در محمودیهمغازه در نیاورانمغازه در ولنجک