جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
نوع بنا
مساحت کف
شهر ها
آخرین املاک موجود در بازار کشور را از طریق کانال تلگرام دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال سراسری دودوتا

خريد مغازه در استان سمنان

230 میلیون تومان
مساحت کف: 45 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 5/1 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد - طول بر اصلی: 4/5 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 22 روز پيش
2/5 میلیارد تومان
مساحت کف: 135 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 18/5 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد - طول بر اصلی: 3 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 20 روز پيش
2/14 میلیارد تومان
مساحت کف: 80 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 26/7 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد - طول بر اصلی: 13/4 متر
آگهی توسط مالک 7 ماه و 5 روز پيش
10 میلیارد تومان
مساحت کف: 955 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 10/4 میلیون تومان
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 7 ماه و 19 روز پيش
1/1 میلیارد تومان
مساحت کف: 24 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 8 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 45/8 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد - طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک 7 ماه و 27 روز پيش
400 میلیون تومان
مساحت کف: 40 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 13 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 10 میلیون تومان
آگهی توسط مالک 9 ماه و 5 روز پيش
115 میلیون تومان
مساحت کف: 16 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 7/1 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد
آگهی توسط مالک 9 ماه و 28 روز پيش
4/2 میلیارد تومان
مساحت کف: 350 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 12 میلیون تومان
تعداد بر: 2 عدد - طول بر اصلی: 18 متر
آگهی توسط مالک 10 ماه و 5 روز پيش
1/032 میلیارد تومان
مساحت کف: 143 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 90 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 7/2 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد - طول بر اصلی: 9 متر
آگهی توسط مالک 10 ماه و 23 روز پيش
270 میلیون تومان
مساحت کف: 50 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 20 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 5/4 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد - طول بر اصلی: 7 متر
آگهی توسط مالک 10 ماه و 28 روز پيش
70 میلیون تومان
مساحت کف: 30 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 2/3 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد
آگهی توسط مالک 11 ماه و 4 روز پيش
1/2 میلیارد تومان
مساحت کف: 36 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 8 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 33/3 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد - طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک 11 ماه و 13 روز پيش
مغازه تهرانمغازه کرجمغازه مشهدمغازه اصفهانمغازه تبریزمغازه شیرازمغازه سمنانمغازه دامغانمغازه شاهرودمغازه گرمسار