جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
نوع بنا
مساحت کف
شهر ها
آخرین املاک موجود در بازار کشور را از طریق کانال تلگرام دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال سراسری دودوتا

خريد مغازه در استان خراسان رضوي

6 میلیارد تومان
مساحت کف: 276 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 106 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 21/7 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد - طول بر اصلی: 16 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 4 روز پيش
840 میلیون تومان
مساحت کف: 21 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 1 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 40 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد - طول بر اصلی: 19 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 11 روز پيش
500 میلیون تومان
مساحت کف: 39 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 12/8 میلیون تومان
آگهی توسط مالک 1 ماه و 21 روز پيش
1/25 میلیارد تومان
مساحت کف: 83 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 30/1 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد
آگهی توسط مالک 2 ماه و 9 روز پيش
57/5 میلیارد تومان
مساحت کف: 575 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 100 میلیون تومان
تعداد بر: 2 عدد - طول بر اصلی: 9 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 12 روز پيش
749 میلیون تومان
مساحت کف: 55 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 13/6 میلیون تومان
طول بر اصلی: 5 متر
آگهی توسط مشاور املاک 2 ماه و 29 روز پيش
400 میلیون تومان
مساحت کف: 35 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 12 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 11/4 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد - طول بر اصلی: 3 متر
آگهی توسط مشاور املاک 3 ماه و 22 روز پيش
200 میلیون تومان
مساحت کف: 10 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 20 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد - طول بر اصلی: 3/5 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 24 روز پيش
330 میلیون تومان
مساحت کف: 20 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 16/5 میلیون تومان
آگهی توسط مالک 4 ماه و 16 روز پيش
200 میلیون تومان
مساحت کف: 18 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 11/1 میلیون تومان
آگهی توسط مالک 4 ماه و 28 روز پيش
180 میلیون تومان
مساحت کف: 23 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 10 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 7/8 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد
آگهی توسط مالک 4 ماه و 29 روز پيش
100 میلیون تومان
مساحت کف: 20 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 5 میلیون تومان
آگهی توسط مالک 5 ماه و 12 روز پيش
مغازه تهرانمغازه کرجمغازه مشهدمغازه اصفهانمغازه تبریزمغازه شیرازمغازه مشهدمغازه تربت جام