جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
نوع بنا
مساحت کف
شهر ها
آخرین املاک موجود در بازار کشور را از طریق کانال تلگرام دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال سراسری دودوتا

خريد مغازه در استان خراسان رضوي

1/6 میلیارد تومان
مساحت کف: 77 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 20/7 میلیون تومان
آگهی توسط مالک 4 روز و 11 ساعت پيش
2/1 میلیارد تومان
مساحت کف: 32 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 11 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 65/6 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد - طول بر اصلی: 1 متر
آگهی توسط مالک 4 روز و 13 ساعت پيش
4/5 میلیارد تومان
مساحت کف: 300 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 15 میلیون تومان
تعداد بر: 2 عدد - طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 21 روز و 16 ساعت پيش
550 میلیون تومان
مساحت کف: 13 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 42/3 میلیون تومان
آگهی توسط مالک 28 روز و 20 ساعت پيش
352 میلیون تومان
مساحت کف: 16 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 22 میلیون تومان
تعداد بر: 2 عدد
آگهی توسط مالک 1 ماه و 20 روز پيش
450 میلیون تومان
مساحت کف: 31 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 14/5 میلیون تومان
تعداد بر: 2 عدد - طول بر اصلی: 4/5 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 21 روز پيش
1/575 میلیارد تومان
مساحت کف: 32 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 9 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 49/2 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد - طول بر اصلی: 11 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 26 روز پيش
2/7 میلیارد تومان
مساحت کف: 46 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 58/6 میلیون تومان
آگهی توسط مالک 2 ماه و 2 روز پيش
1/25 میلیارد تومان
مساحت کف: 35 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 35/7 میلیون تومان
آگهی توسط مالک 2 ماه و 3 روز پيش
1/05 میلیارد تومان
مساحت کف: 70 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 1 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 15 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد - طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 4 روز پيش
43 میلیون تومان
مساحت کف: 15 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 2/8 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد - طول بر اصلی: 3 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 7 روز پيش
300 میلیون تومان
مساحت کف: 15 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 20 میلیون تومان
طول بر اصلی: 5 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 22 روز پيش
مغازه تهرانمغازه کرجمغازه مشهدمغازه اصفهانمغازه تبریزمغازه شیرازمغازه مشهدمغازه سبزوار