جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
نوع بنا
مساحت کف
شهر ها
آخرین املاک موجود در بازار کشور را از طریق کانال تلگرام دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال سراسری دودوتا

خريد مغازه در استان اصفهان

2/9 میلیارد تومان
مساحت کف: 42 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 69 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد
آگهی توسط مالک 7 روز و 21 ساعت پيش
1/5 میلیارد تومان
مساحت کف: 51 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 29/4 میلیون تومان
آگهی توسط مالک 19 روز و 8 ساعت پيش
1 میلیارد تومان
مساحت کف: 24 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 15 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 41/6 میلیون تومان
تعداد بر: 2 عدد
آگهی توسط مالک 20 روز و 16 ساعت پيش
8/1 میلیارد تومان
مساحت کف: 320 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 25/3 میلیون تومان
تعداد بر: 2 عدد - طول بر اصلی: 54 متر
آگهی توسط مالک 23 روز و 15 ساعت پيش
7/58 میلیارد تومان
مساحت کف: 136 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 95 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 55/7 میلیون تومان
تعداد بر: 2 عدد - طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مالک 23 روز و 15 ساعت پيش
610 میلیون تومان
مساحت کف: 20 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 30/5 میلیون تومان
تعداد بر: 2 عدد
آگهی توسط مالک 29 روز و 16 ساعت پيش
530 میلیون تومان
مساحت کف: 41 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 12/9 میلیون تومان
تعداد بر: 2 عدد
آگهی توسط مالک 1 ماه و 2 روز پيش
2 میلیارد تومان
مساحت کف: 70 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 28/5 میلیون تومان
تعداد بر: 3 عدد - طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 16 روز پيش
150 میلیون تومان
مساحت کف: 14 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 10/7 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد - طول بر اصلی: 3 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 7 روز پيش
1/65 میلیارد تومان
مساحت کف: 270 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 6/1 میلیون تومان
تعداد بر: 2 عدد - طول بر اصلی: 11 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 11 روز پيش
1/3 میلیارد تومان
مساحت کف: 77 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 16/8 میلیون تومان
تعداد بر: 2 عدد - طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مشاور املاک 2 ماه و 16 روز پيش
900 میلیون تومان
مساحت کف: 22 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 40/9 میلیون تومان
آگهی توسط مالک 2 ماه و 25 روز پيش
مغازه تهرانمغازه کرجمغازه مشهدمغازه اصفهانمغازه تبریزمغازه شیرازمغازه اصفهانمغازه نجف‌آباد