جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
نوع بنا
مساحت کف
شهر ها
آخرین املاک موجود در بازار کشور را از طریق کانال تلگرام دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال سراسری دودوتا

خريد مغازه در استان اصفهان

2/2 میلیارد تومان
مساحت کف: 88 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 25 میلیون تومان
تعداد بر: 2 عدد
آگهی توسط مشاور املاک 1 روز و 11 ساعت پيش
295 میلیون تومان
مساحت کف: 38 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 7/7 میلیون تومان
آگهی توسط مشاور املاک 1 روز و 12 ساعت پيش
1/25 میلیارد تومان
مساحت کف: 48 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 26 میلیون تومان
آگهی توسط مشاور املاک 1 روز و 13 ساعت پيش
600 میلیون تومان
مساحت کف: 15 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 40 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد - طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک 14 روز و 15 ساعت پيش
690 میلیون تومان
مساحت کف: 30 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 23 میلیون تومان
آگهی توسط مشاور املاک 16 روز و 13 ساعت پيش
1/54 میلیارد تومان
مساحت کف: 44 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 35 میلیون تومان
آگهی توسط مشاور املاک 16 روز و 13 ساعت پيش
725 میلیون تومان
مساحت کف: 29 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 25 میلیون تومان
آگهی توسط مشاور املاک 22 روز و 12 ساعت پيش
3/2 میلیارد تومان
مساحت کف: 40 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 80 میلیون تومان
آگهی توسط مشاور املاک 22 روز و 12 ساعت پيش
860 میلیون تومان
مساحت کف: 43 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 20 میلیون تومان
آگهی توسط مشاور املاک 22 روز و 12 ساعت پيش
1/5 میلیارد تومان
مساحت کف: 51 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 29/4 میلیون تومان
طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مشاور املاک 22 روز و 12 ساعت پيش
660 میلیون تومان
مساحت کف: 30 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 22 میلیون تومان
آگهی توسط مشاور املاک 22 روز و 14 ساعت پيش
340 میلیون تومان
مساحت کف: 40 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 8/5 میلیون تومان
آگهی توسط مشاور املاک 22 روز و 14 ساعت پيش
مغازه تهرانمغازه کرجمغازه مشهدمغازه اصفهانمغازه تبریزمغازه شیرازمغازه اصفهانمغازه برخوارمغازه شاهین‌شهرمغازه مبارکهمغازه نجف‌آباد