جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
نوع بنا
مساحت کف
شهر ها
آخرین املاک موجود در بازار کشور را از طریق کانال تلگرام دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال سراسری دودوتا

خريد مغازه در استان البرز

35 میلیارد تومان
مساحت کف: 1500 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 23/3 میلیون تومان
آگهی توسط مالک 5 روز و 14 ساعت پيش
35 میلیارد تومان
مساحت کف: 1800 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 19/4 میلیون تومان
آگهی توسط مالک 5 روز و 14 ساعت پيش
450 میلیون تومان
مساحت کف: 45 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 10 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد - طول بر اصلی: 3/5 متر
آگهی توسط مشاور املاک 13 روز و 9 ساعت پيش
2/5 میلیارد تومان
مساحت کف: 38 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 28 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 65/7 میلیون تومان
تعداد بر: 2 عدد - طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 17 روز و 21 ساعت پيش
635 میلیون تومان
مساحت کف: 24 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 26/4 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد - طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک 18 روز و 6 ساعت پيش
580 میلیون تومان
مساحت کف: 42 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 12 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 13/8 میلیون تومان
تعداد بر: 3 عدد - طول بر اصلی: 6 متر
آگهی توسط مالک 21 روز و 3 ساعت پيش
1/49 میلیارد تومان
مساحت کف: 27 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 9 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 55/1 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد - طول بر اصلی: 3/5 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 4 روز پيش
380 میلیون تومان
مساحت کف: 50 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 7/6 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد
آگهی توسط مالک 1 ماه و 7 روز پيش
1/25 میلیارد تومان
مساحت کف: 60 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 20/8 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد
آگهی توسط مالک 1 ماه و 14 روز پيش
624 میلیون تومان
مساحت کف: 88 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 55 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 7 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد - طول بر اصلی: 6 متر
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 15 روز پيش
2/25 میلیارد تومان
مساحت کف: 20 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 5 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 112/5 میلیون تومان
طول بر اصلی: 1 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 17 روز پيش
40 میلیارد تومان
مساحت کف: 341 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 40 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 117/3 میلیون تومان
تعداد بر: 3 عدد - طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 19 روز پيش
مغازه تهرانمغازه کرجمغازه مشهدمغازه اصفهانمغازه تبریزمغازه شیرازمغازه کرج