جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
نوع بنا
مساحت کف
شهر ها
آخرین املاک موجود در بازار کشور را از طریق کانال تلگرام دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال سراسری دودوتا

خريد مغازه در استان البرز

6 میلیارد تومان
مساحت کف: 25 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 240 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد - طول بر اصلی: 3/8 متر
آگهی توسط مالک 1 روز و 17 ساعت پيش
28 میلیارد تومان
مساحت کف: 480 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 58/3 میلیون تومان
تعداد بر: 3 عدد - طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 2 روز و 19 ساعت پيش
1/4 میلیارد تومان
مساحت کف: 30 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 12 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 46/6 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد - طول بر اصلی: 6 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 23 روز پيش
7 میلیارد تومان
مساحت کف: 124 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 61 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 56/4 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد - طول بر اصلی: 11 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 25 روز پيش
2/8 میلیارد تومان
مساحت کف: 32 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 87/5 میلیون تومان
تعداد بر: 2 عدد - طول بر اصلی: 4/5 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 8 روز پيش
650 میلیون تومان
مساحت کف: 16 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 40/6 میلیون تومان
طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 12 روز پيش
3 میلیارد تومان
مساحت کف: 18 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 166/6 میلیون تومان
آگهی توسط مالک 2 ماه و 18 روز پيش
7/5 میلیارد تومان
مساحت کف: 70 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 24 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 107/1 میلیون تومان
تعداد بر: 4 عدد - طول بر اصلی: 4/95 متر
آگهی توسط مشاور املاک 3 ماه و 1 روز پيش
3/2 میلیارد تومان
مساحت کف: 160 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 20 میلیون تومان
آگهی توسط مالک 3 ماه و 8 روز پيش
70 میلیارد تومان
مساحت کف: 800 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 87/5 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد - طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 16 روز پيش
6/7 میلیارد تومان
مساحت کف: 18 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 372/2 میلیون تومان
تعداد بر: 2 عدد - طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 25 روز پيش
5/735 میلیارد تومان
مساحت کف: 27 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 13 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 212/4 میلیون تومان
آگهی توسط مالک 3 ماه و 29 روز پيش
مغازه تهرانمغازه کرجمغازه مشهدمغازه اصفهانمغازه تبریزمغازه شیرازمغازه کرجمغازه نظرآبادمغازه هشتگرد