جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
نوع بنا
مساحت کف
شهر ها
آخرین املاک موجود در بازار کشور را از طریق کانال تلگرام دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال سراسری دودوتا

خريد مغازه در استان البرز

1/125 میلیارد تومان
مساحت کف: 88 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 55 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 12/7 میلیون تومان
آگهی توسط مشاور املاک 4 روز و 17 ساعت پيش
950 میلیون تومان
مساحت کف: 28 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 33/9 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد - طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک 19 روز و 11 ساعت پيش
3 میلیارد تومان
مساحت کف: 140 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 21/4 میلیون تومان
تعداد بر: 2 عدد - طول بر اصلی: 5 متر
آگهی توسط مشاور املاک 28 روز و 11 ساعت پيش
10/5 میلیارد تومان
مساحت کف: 160 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 100 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 65/6 میلیون تومان
تعداد بر: 3 عدد - طول بر اصلی: 9 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 7 روز پيش
17/6 میلیارد تومان
مساحت کف: 216 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 81/4 میلیون تومان
تعداد بر: 3 عدد
آگهی توسط مالک 1 ماه و 16 روز پيش
3/85 میلیارد تومان
مساحت کف: 70 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 55 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد
آگهی توسط مالک 2 ماه و 6 روز پيش
2/16 میلیارد تومان
مساحت کف: 24 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 90 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد - طول بر اصلی: 5 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 23 روز پيش
56 میلیارد تومان
مساحت کف: 2800 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 20 میلیون تومان
آگهی توسط مالک 3 ماه و 2 روز پيش
41 میلیارد تومان
مساحت کف: 700 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 77 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 58/5 میلیون تومان
تعداد بر: 2 عدد - طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 12 روز پيش
16/5 میلیارد تومان
مساحت کف: 205 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 65 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 80/4 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد - طول بر اصلی: 1500 متر
آگهی توسط مشاور املاک 3 ماه و 12 روز پيش
7/2 میلیارد تومان
مساحت کف: 168 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 56 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 42/8 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد - طول بر اصلی: 12/5 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 15 روز پيش
3/9 میلیارد تومان
مساحت کف: 118 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 36 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 33 میلیون تومان
تعداد بر: 2 عدد - طول بر اصلی: 5 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 1 روز پيش
مغازه تهرانمغازه کرجمغازه مشهدمغازه اصفهانمغازه تبریزمغازه شیرازمغازه کرج