جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
نوع بنا
مساحت کف
شهر ها
آخرین املاک موجود در بازار کشور را از طریق کانال تلگرام دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال سراسری دودوتا

خريد مغازه در استان البرز

فوق العاده
9/5 میلیارد تومان
مساحت کف: 300 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 31/6 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 5 متر

شماره تماس: 0657-564 (0912)
379
قابل توجه سرمایه گذاران و شرکت های تولیدی و توزیعی و پخش @@@فورش فوری @@@نصف قیمت منطقه واگذار می گردد @@@مرکز شهر . میدان کرج @@@کوچه سازمان آب جنب سرپرستی بانک تجارت @@@منطقه پر تردد به دلیل همجواری بانک و چند قدمی بازار سیگار کرج و بازار تره بار کرج @@@ 80متر همکف تجاری ، آب برق گاز تلفن ارتفاع 5متر سند تک برگ (قابلیت احداث بالکن ...
30 میلیارد تومان
مساحت کف: 783 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 38/3 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد - طول بر اصلی: 7 متر
آگهی توسط مالک 28 روز پيش
5/5 میلیارد تومان
مساحت کف: 26 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 211/5 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد - طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک 29 روز و 1 ساعت پيش
1/25 میلیارد تومان
مساحت کف: 38 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 18 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 32/8 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد - طول بر اصلی: 4/1 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه پيش
40 میلیارد تومان
مساحت کف: 90 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 25 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 444/4 میلیون تومان
طول بر اصلی: 6 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 1 روز پيش
1/5 میلیارد تومان
مساحت کف: 30 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 50 میلیون تومان
طول بر اصلی: 7 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 7 روز پيش
2/7 میلیارد تومان
مساحت کف: 52 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 51/9 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد - طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 12 روز پيش
3 میلیارد تومان
مساحت کف: 30 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 100 میلیون تومان
آگهی توسط مالک 2 ماه و 19 روز پيش
12 میلیارد تومان
مساحت کف: 50 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 30 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 240 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد - طول بر اصلی: 6 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 24 روز پيش
110 میلیارد تومان
مساحت کف: 860 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 127/9 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد - طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 28 روز پيش
110 میلیارد تومان
مساحت کف: 202 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 202 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 544/5 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد - طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه پيش
630 میلیون تومان
مساحت کف: 30 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 21 میلیون تومان
تعداد بر: 2 عدد - طول بر اصلی: 3/5 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 1 روز پيش
مغازه تهرانمغازه کرجمغازه مشهدمغازه اصفهانمغازه تبریزمغازه شیرازمغازه کرج