جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
نوع بنا
مساحت کف
شهر ها
آخرین املاک موجود در بازار کشور را از طریق کانال تلگرام دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال سراسری دودوتا

خريد مغازه در استان البرز

255 میلیون تومان
مساحت کف: 28 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 25 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 9/1 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد - طول بر اصلی: 3/5 متر
آگهی توسط مشاور املاک 8 روز و 1 ساعت پيش
450 میلیون تومان
مساحت کف: 45 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 10 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد - طول بر اصلی: 3/5 متر
آگهی توسط مشاور املاک 8 روز و 1 ساعت پيش
500 میلیون تومان
مساحت کف: 25 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 20 میلیون تومان
تعداد بر: 2 عدد - طول بر اصلی: 5 متر
آگهی توسط مشاور املاک 13 روز و 19 ساعت پيش
230 میلیون تومان
مساحت کف: 46 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 5 میلیون تومان
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 14 روز و 20 ساعت پيش
1/65 میلیارد تومان
مساحت کف: 75 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 22 میلیون تومان
تعداد بر: 2 عدد - طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک 15 روز و 16 ساعت پيش
2/625 میلیارد تومان
مساحت کف: 105 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 35 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 25 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد - طول بر اصلی: 6/25 متر
آگهی توسط مشاور املاک 18 روز و 16 ساعت پيش
3/06 میلیارد تومان
مساحت کف: 102 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 30 میلیون تومان
طول بر اصلی: 22 متر
آگهی توسط مشاور املاک 18 روز و 20 ساعت پيش
5 میلیارد تومان
مساحت کف: 568 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 8/8 میلیون تومان
تعداد بر: 2 عدد
آگهی توسط مالک 19 روز و 15 ساعت پيش
1/25 میلیارد تومان
مساحت کف: 50 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 25 میلیون تومان
طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مشاور املاک 19 روز و 18 ساعت پيش
2 میلیارد تومان
مساحت کف: 76 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 36 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 26/3 میلیون تومان
طول بر اصلی: 6 متر
آگهی توسط مالک 19 روز و 21 ساعت پيش
870 میلیون تومان
مساحت کف: 44 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 19/7 میلیون تومان
آگهی توسط مشاور املاک 25 روز و 19 ساعت پيش
320 میلیون تومان
مساحت کف: 45 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 7/1 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد - طول بر اصلی: 3/5 متر
آگهی توسط مالک 27 روز و 11 ساعت پيش
مغازه تهرانمغازه کرجمغازه مشهدمغازه اصفهانمغازه تبریزمغازه شیرازمغازه کرجمغازه نظرآبادمغازه هشتگرد