جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در پاکدشت

270 میلیون تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 900 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 6 روز پيش
3/9 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/3 میلیون تومان
کاربری: دامپروری
طول بر اصلی: 100 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه پيش
1/8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 857 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/1 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 2 ماه پيش
4/4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 2/2 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 40 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه پيش
450 میلیارد تومان
مساحت زمین: 15000000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 30 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 9 روز پيش
5/6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3110 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/8 میلیون تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 26 روز پيش
200 میلیارد تومان
مساحت زمین: 17860 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 11/1 میلیون تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 308 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 12 روز پيش
2/6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 330 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 7/8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 28 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 26 روز پيش
60 میلیارد تومان
مساحت زمین: 10000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 6 میلیون تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مشاور املاک 4 ماه و 16 روز پيش
3/6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 6500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 553 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 78 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 21 روز پيش
300 میلیون تومان
مساحت زمین: 120 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 7/5 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 5 روز پيش
3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 4750 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 631 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 5 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین پاکدشتزمین شریف آباد