جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در فشم

15 میلیارد تومان
مساحت زمین: 723 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 62/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 3 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 21 روز پيش
5/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 800 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 6/8 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 22 روز پيش
14 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1068 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 13/1 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 21 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 25 روز پيش
24 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 12 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 35 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 15 روز پيش
50 میلیارد تومان
مساحت زمین: 950 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 52/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 3 ماه و 6 روز پيش
15 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1305 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 11/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 3 ماه و 7 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمال