جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در فشم

50 میلیارد تومان
مساحت زمین: 950 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 52/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 13 روز و 12 ساعت پيش
15 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1305 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 11/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 13 روز و 21 ساعت پيش
1/9 تریلیون تومان
مساحت زمین: 80000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 23/7 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 14 روز و 9 ساعت پيش
1/26 میلیارد تومان
مساحت زمین: 180 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 7 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 9 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 16 روز پيش
6/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 400 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 16/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 4 ماه و 4 روز پيش
1/8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 350 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 5/1 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 1 روز پيش
16 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 5 ماه و 2 روز پيش
20 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 10 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 40 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 12 روز پيش
10 میلیارد تومان
مساحت زمین: 887 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 11/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 5 ماه و 19 روز پيش
3/3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 660 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 5 میلیون تومان
کاربری: توریستی
آگهی توسط مالک 5 ماه و 22 روز پيش
1/4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 518 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/7 میلیون تومان
کاربری: تفریحی - ورزشی
آگهی توسط مالک 5 ماه و 28 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمال