جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در لواسان

37 میلیارد تومان
مساحت زمین: 567 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 65/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 10 روز و 17 ساعت پيش
300 میلیارد تومان
مساحت زمین: 6000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 50 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 10 روز و 17 ساعت پيش
77 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1100 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 70 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 10 روز و 17 ساعت پيش
60 میلیارد تومان
مساحت زمین: 900 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 66/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 10 روز و 17 ساعت پيش
3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 141 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 21/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 14 روز و 6 ساعت پيش
120 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1835 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 65/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 1 روز پيش
104 میلیارد تومان
مساحت زمین: 648 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 160/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 1 روز پيش
45/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 700 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 65 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 1 روز پيش
1/6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 462 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 3/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 66 متر
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 4 روز پيش
21 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 7 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 80 متر
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 22 روز پيش
26 میلیارد تومان
مساحت زمین: 480 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 54/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 24 روز پيش
7/9 میلیارد تومان
مساحت زمین: 319 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 24/7 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 20 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین لواسانزمین فشم