جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در لواسان

فوق العاده
9/4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 348 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 27 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 9/5 متر

شماره تماس: 8157-710 (0935)
868
75 میلیارد تومان
مساحت زمین: 14991 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 5 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مشاور املاک 5 روز و 12 ساعت پيش
35 میلیارد تومان
مساحت زمین: 700 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 50 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 6 روز و 14 ساعت پيش
27/37 میلیارد تومان
مساحت زمین: 391 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 70 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 6 روز و 15 ساعت پيش
45 میلیارد تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 90 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 6 روز و 15 ساعت پيش
19/05 میلیارد تومان
مساحت زمین: 635 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 30 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 7 روز و 7 ساعت پيش
54 میلیارد تومان
مساحت زمین: 900 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 60 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 17 متر
آگهی توسط مالک 7 روز و 7 ساعت پيش
28/8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 480 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 60 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 7 روز و 8 ساعت پيش
92 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1835 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 50/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 7 روز و 8 ساعت پيش
110 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 55 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 8 روز و 13 ساعت پيش
15 میلیارد تومان
مساحت زمین: 723 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 62/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 3 متر
آگهی توسط مالک 11 روز و 14 ساعت پيش
5/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 800 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 6/8 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 12 روز و 5 ساعت پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین لواسانزمین فشم