جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در رباط کریم

4/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1240 متر مربع
تعداد بر:3 بر
قیمت هر متر زمین: 3/3 میلیون تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 60 متر

شماره تماس: 9646-935 (0912)
شماره تماس: 9647-935 (0912)
527
ملک موقعیت ممتازی دارد و خریدار به راحتی میتواند جواز پمپ بنزین را تمدید کرده و اقدام به ساخت و ساز نماید.
9 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 3 روز و 2 ساعت پيش
2/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/5 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مالک 15 روز و 17 ساعت پيش
1/56 میلیارد تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 7/8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 5 روز پيش
1/8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1050 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/7 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 7 روز پيش
11/111 میلیارد تومان
مساحت زمین: 185 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 60 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 28 روز پيش
900 میلیون تومان
مساحت زمین: 600 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/5 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 24/5 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 8 روز پيش
820 میلیون تومان
مساحت زمین: 208 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 3/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 20 روز پيش
750 میلیون تومان
مساحت زمین: 295 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 2/5 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 25 روز پيش
7 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2001 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 3/4 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 17 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 6 روز پيش
10/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 7000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/5 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 35 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 21 روز پيش
18 میلیارد تومان
مساحت زمین: 7200 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 2/5 میلیون تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مالک 5 ماه و 2 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین رباط کریمزمین گلستان