جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
مناطق
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در تهران

768/95 میلیارد تومان
مساحت زمین: 11830 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 65 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 4 روز و 3 ساعت پيش
250 میلیارد تومان
مساحت زمین: 25000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 10 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 25000 متر
آگهی توسط مالک 18 روز و 11 ساعت پيش
2/94 میلیارد تومان
مساحت زمین: 700 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 4/2 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 20 روز و 12 ساعت پيش
13 میلیارد تومان
مساحت زمین: 260 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 50 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 1 متر
آگهی توسط مالک 25 روز و 5 ساعت پيش
400 میلیارد تومان
مساحت زمین: 5000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 80 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 27 روز و 16 ساعت پيش
85 میلیارد تومان
مساحت زمین: 405 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 209/8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 17 متر
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 19 روز پيش
850 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 3/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 22 روز پيش
28 میلیارد تومان
مساحت زمین: 196 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 142/8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 7 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 27 روز پيش
100 میلیارد تومان
مساحت زمین: 10000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 10 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 7 روز پيش
420 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2200 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 190/9 میلیون تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 10 روز پيش
5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 700 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 7/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 13 روز پيش
900 میلیون تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 24 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین تهرانزمین آفتابزمین منطقه 1زمین منطقه 2زمین منطقه 3زمین منطقه 4زمین منطقه 5زمین منطقه 6زمین منطقه 7زمین منطقه 8زمین منطقه 9زمین منطقه 10زمین منطقه 11زمین منطقه 12زمین منطقه 13زمین منطقه 14زمین منطقه 15زمین منطقه 16زمین منطقه 17زمین منطقه 18زمین منطقه 19زمین منطقه 20زمین منطقه 21زمین منطقه 22