جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
نوع بنا
مساحت کف
مناطق
آخرین املاک موجود در بازار تهران را از طریق کانال تلگرام دودوتا در تهران دریافت کنید
عضویت در کانال تهران

خريد مغازه در تهران

فوق العاده
3/1 میلیارد تومان
مساحت کف: 26 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 119/2 میلیون تومان
تعداد بر:3 عدد

شماره تماس: 3632-694 (0912)
299
مشخصات فنی 13 طبقه با زیر بنای 43000 متر مربع 7 طبقه پارکینگ با بیش از 850 واحد پارکیینگ 3 طبقه شامل 120 واحد تجاری 1100 متر فضای تجاری و 2200 متر مشاعات در هر طبقه تجاری 1 طبقه فودکورت با بیش از 3000 متر مربع 1 طبقه فضای تفریحی ، تجاری ،ورزشی با بیش از 3000 مترمربع 1 طبقه سالن چند منظوره کنسرت و همایش با 3000 مترمربع فضای بدون ستون استخر ...
ویژه
1/2 میلیارد تومان
مساحت کف: 70 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 17/1 میلیون تومان
تعداد بر: 2 عدد
آگهی توسط مالک 11 روز و 13 ساعت پيش
65 میلیارد تومان
مساحت کف: 650 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 100 میلیون تومان
تعداد بر: 2 عدد - طول بر اصلی: 45 متر
آگهی توسط مالک 11 ساعت و 15 دقيقه پيش
17/5 میلیارد تومان
مساحت کف: 150 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 50 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 116/6 میلیون تومان
تعداد بر: 2 عدد - طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مالک 11 ساعت و 23 دقيقه پيش
67 میلیارد تومان
مساحت کف: 295 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 144 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 227/1 میلیون تومان
آگهی توسط مالک 17 ساعت و 36 دقيقه پيش
5/6 میلیارد تومان
مساحت کف: 16 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 350 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد - طول بر اصلی: 2/5 متر
آگهی توسط مالک 2 روز و 4 ساعت پيش
3/5 میلیارد تومان
مساحت کف: 68 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 51/4 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد - طول بر اصلی: 6/5 متر
آگهی توسط مالک 3 روز و 17 ساعت پيش
1/5 میلیارد تومان
مساحت کف: 9 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 166/6 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد - طول بر اصلی: 3 متر
آگهی توسط مالک 3 روز و 20 ساعت پيش
14 میلیارد تومان
مساحت کف: 235 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 59/5 میلیون تومان
آگهی توسط مالک 5 روز و 14 ساعت پيش
350 میلیون تومان
مساحت کف: 13 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 26/9 میلیون تومان
آگهی توسط مشاور املاک 5 روز و 14 ساعت پيش
1/85 میلیارد تومان
مساحت کف: 18 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 205/5 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد - طول بر اصلی: 7 متر
آگهی توسط مالک 8 روز و 13 ساعت پيش
37/5 میلیارد تومان
مساحت کف: 250 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 150 میلیون تومان
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 9 روز و 15 ساعت پيش
مغازه تهرانمغازه کرجمغازه مشهدمغازه اصفهانمغازه تبریزمغازه شیرازمغازه تهرانمغازه منطقه 1مغازه منطقه 2مغازه منطقه 3مغازه منطقه 4مغازه منطقه 5مغازه منطقه 6مغازه منطقه 7مغازه منطقه 8مغازه منطقه 9مغازه منطقه 10مغازه منطقه 11مغازه منطقه 12مغازه منطقه 13مغازه منطقه 14مغازه منطقه 15مغازه منطقه 16مغازه منطقه 17مغازه منطقه 18مغازه منطقه 19مغازه منطقه 20مغازه منطقه 21مغازه منطقه 22