جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
نوع بنا
مساحت کف
مناطق
آخرین املاک موجود در بازار تهران را از طریق کانال تلگرام دودوتا در تهران دریافت کنید
عضویت در کانال تهران

خريد مغازه در تهران

فوق العاده
4/32 میلیارد تومان
مساحت کف: 73 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 59/1 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد

شماره تماس: 7811-175 (0912)
1/7 هزار
دو دهنه مغازه به متراژ 43 متر بالکن 20 متر زیر زمین 30 متر
ویژه
2/85 میلیارد تومان
مساحت کف: 19 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 19 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 150 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد - طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مشاور املاک 27 روز و 12 ساعت پيش
400 میلیارد تومان
مساحت کف: 400 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 150 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 1 میلیارد تومان
طول بر اصلی: 33 متر
آگهی توسط مالک 18 ساعت و 24 دقيقه پيش
80 میلیارد تومان
مساحت کف: 52 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 52 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 1/538 میلیارد تومان
طول بر اصلی: 27 متر
آگهی توسط مالک 18 ساعت و 26 دقيقه پيش
426 میلیارد تومان
مساحت کف: 460 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 250 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 926 میلیون تومان
تعداد بر: 3 عدد
آگهی توسط مالک 18 ساعت و 30 دقيقه پيش
8/1 میلیارد تومان
مساحت کف: 24 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 12 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 337/5 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد
آگهی توسط مالک 1 روز و 11 ساعت پيش
3 میلیارد تومان
مساحت کف: 11 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 272/7 میلیون تومان
طول بر اصلی: 3 متر
آگهی توسط مالک 3 روز و 12 ساعت پيش
2/7 میلیارد تومان
مساحت کف: 20 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 135 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد - طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مشاور املاک 6 روز و 18 ساعت پيش
5/5 میلیارد تومان
مساحت کف: 25 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 220 میلیون تومان
تعداد بر: 2 عدد - طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مشاور املاک 7 روز و 9 ساعت پيش
248 میلیارد تومان
مساحت کف: 330 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 751/5 میلیون تومان
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 7 روز و 18 ساعت پيش
270 میلیارد تومان
مساحت کف: 400 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 85 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 675 میلیون تومان
طول بر اصلی: 40 متر
آگهی توسط مالک 7 روز و 18 ساعت پيش
25 میلیارد تومان
مساحت کف: 65 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 384/6 میلیون تومان
طول بر اصلی: 5 متر
آگهی توسط مالک 7 روز و 18 ساعت پيش
مغازه تهرانمغازه کرجمغازه مشهدمغازه اصفهانمغازه تبریزمغازه شیرازمغازه تهرانمغازه منطقه 1مغازه منطقه 2مغازه منطقه 3مغازه منطقه 4مغازه منطقه 5مغازه منطقه 6مغازه منطقه 7مغازه منطقه 8مغازه منطقه 9مغازه منطقه 10مغازه منطقه 11مغازه منطقه 12مغازه منطقه 13مغازه منطقه 14مغازه منطقه 15مغازه منطقه 16مغازه منطقه 17مغازه منطقه 18مغازه منطقه 19مغازه منطقه 20مغازه منطقه 21مغازه منطقه 22