جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در سوادکوه

1/185 میلیارد تومان
مساحت زمین: 7900 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 150 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 20 روز و 13 ساعت پيش
180 میلیون تومان
مساحت زمین: 290 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 620 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 17 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 3 روز پيش
120 میلیون تومان
مساحت زمین: 1500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 80 هزار تومان
کاربری: توریستی
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 11 روز پيش
180 میلیون تومان
مساحت زمین: 700 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 257 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 16 روز پيش
69 میلیون تومان
مساحت زمین: 230 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 300 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 21 روز پيش
300 میلیون تومان
مساحت زمین: 950 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 315 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 37 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 28 روز پيش
175 میلیون تومان
مساحت زمین: 350 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: توریستی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 3 روز پيش
150 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 300 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 10 روز پيش
14 میلیارد تومان
مساحت زمین: 300000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 46 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 13 روز پيش
50 میلیون تومان
مساحت زمین: 350 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 142 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 18 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 1 روز پيش
180 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 900 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 200 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 4 روز پيش
600 میلیون تومان
مساحت زمین: 14000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 42 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 4 ماه و 20 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین سوادکوهویلا در سوادکوهزمین شیرگاهویلا در شیرگاه