جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در سوادکوه

150 میلیون تومان
مساحت زمین: 590 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 254 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مالک 6 روز و 21 ساعت پيش
1/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2300 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 521 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 10 روز و 22 ساعت پيش
350 میلیون تومان
مساحت زمین: 750 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 466 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 23 روز و 15 ساعت پيش
175/5 میلیون تومان
مساحت زمین: 650 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 270 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 3 روز پيش
110 میلیون تومان
مساحت زمین: 108 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 7 روز پيش
850 میلیون تومان
مساحت زمین: 3980 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 213 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 25 روز پيش
300 میلیون تومان
مساحت زمین: 730 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 410 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 10 روز پيش
160 میلیون تومان
مساحت زمین: 278 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 575 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 21 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 21 روز پيش
1/185 میلیارد تومان
مساحت زمین: 7900 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 150 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 19 روز پيش
180 میلیون تومان
مساحت زمین: 700 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 257 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 15 روز پيش
69 میلیون تومان
مساحت زمین: 230 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 300 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 5 ماه و 20 روز پيش
300 میلیون تومان
مساحت زمین: 950 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 315 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 37 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 27 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین سوادکوهویلا در سوادکوهزمین شیرگاهویلا در شیرگاه