جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در مرزن آباد

600 میلیون تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مالک 2 روز و 12 ساعت پيش
600 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 17 متر
آگهی توسط مالک 7 روز و 19 ساعت پيش
5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 14000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 357 هزار تومان
کاربری: باغشهر
طول بر اصلی: 120 متر
آگهی توسط مالک 9 روز و 18 ساعت پيش
1/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1400 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 857 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 18 روز و 16 ساعت پيش
1/3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1300 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 20 روز و 18 ساعت پيش
660 میلیون تومان
مساحت زمین: 440 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 18 متر
آگهی توسط مالک 23 روز و 9 ساعت پيش
212 میلیون تومان
مساحت زمین: 85 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/4 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 6/8 متر
آگهی توسط مالک 23 روز و 13 ساعت پيش
500 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: توریستی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 28 روز و 15 ساعت پيش
749/9 میلیون تومان
مساحت زمین: 1500 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 499 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 29 روز و 17 ساعت پيش
1/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 600 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 2 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 4 روز پيش
280 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 560 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 15 روز پيش
1/13 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1028 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 32 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 27 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمال