جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در تنکابن بخش خرم آباد

150 میلیون تومان
مساحت زمین: 234 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 641 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 11 متر
آگهی توسط مالک 1 روز و 15 ساعت پيش
193/5 میلیون تومان
مساحت زمین: 430 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 450 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 2 روز و 22 ساعت پيش
370 میلیون تومان
مساحت زمین: 1500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 246 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 8 روز و 13 ساعت پيش
320 میلیون تومان
مساحت زمین: 3500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 91 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 100 متر
آگهی توسط مالک 8 روز و 13 ساعت پيش
120 میلیون تومان
مساحت زمین: 240 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 9/25 متر
آگهی توسط مالک 16 روز و 19 ساعت پيش
175 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 700 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 100000 متر
آگهی توسط مالک 19 روز و 18 ساعت پيش
250 میلیون تومان
مساحت زمین: 600 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 416 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 25 روز پيش
4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 6000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 666 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مشاور املاک 26 روز و 14 ساعت پيش
100 میلیون تومان
مساحت زمین: 350 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 285 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مشاور املاک 26 روز و 14 ساعت پيش
560 میلیون تومان
مساحت زمین: 255 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 2/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 17 متر
آگهی توسط مالک 29 روز و 13 ساعت پيش
380 میلیون تومان
مساحت زمین: 762 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 498 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 29 روز و 13 ساعت پيش
580 میلیون تومان
مساحت زمین: 2300 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 252 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 7 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمال