جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در رامسر

300 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 9 متر
آگهی توسط مشاور املاک 18 ساعت پيش
2/7 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1350 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 18 ساعت و 5 دقيقه پيش
560 میلیون تومان
مساحت زمین: 800 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 700 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 18 ساعت و 8 دقيقه پيش
1/53 میلیارد تومان
مساحت زمین: 510 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 18 ساعت و 15 دقيقه پيش
470 میلیون تومان
مساحت زمین: 235 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 18 ساعت و 19 دقيقه پيش
580 میلیون تومان
مساحت زمین: 290 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 18 ساعت و 21 دقيقه پيش
668 میلیون تومان
مساحت زمین: 334 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 18 ساعت و 23 دقيقه پيش
3/03 میلیارد تومان
مساحت زمین: 5051 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 600 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 18 ساعت و 25 دقيقه پيش
558 میلیون تومان
مساحت زمین: 372 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 18 ساعت و 34 دقيقه پيش
360 میلیون تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 18 ساعت و 38 دقيقه پيش
3/6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 8000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 450 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 18 ساعت و 42 دقيقه پيش
1/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 18 ساعت و 46 دقيقه پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین رامسرویلا در رامسر