جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در رامسر

فوق العاده
3/85 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3500 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی

شماره تماس: 9143-346 (0912)
2 هزار
3500متر زمین تخت در کوهستان با فاصله 5دقیقه از شهر مناسب ساخت مجتمع مسکونی، شهرک یا ویلای لوکس
ویژه
2/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 1/1 میلیون تومان
کاربری: اداری
طول بر اصلی: 56/5 متر
آگهی توسط مالک 28 روز و 18 ساعت پيش
172 میلیون تومان
مساحت زمین: 287 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 599 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 15/5 متر
آگهی توسط مالک 1 روز و 21 ساعت پيش
1/8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 555 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 3/2 میلیون تومان
کاربری: اداری
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مالک 8 روز و 5 ساعت پيش
1/3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 13000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 100 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 100 متر
آگهی توسط مالک 8 روز و 22 ساعت پيش
120 میلیون تومان
مساحت زمین: 341 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 351 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 9 روز و 20 ساعت پيش
230 میلیون تومان
مساحت زمین: 580 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 396 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 15/75 متر
آگهی توسط مالک 11 روز و 17 ساعت پيش
410 میلیون تومان
مساحت زمین: 482 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 850 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 15 روز و 18 ساعت پيش
289 میلیون تومان
مساحت زمین: 370 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 781 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 18 متر
آگهی توسط مالک 20 روز و 23 ساعت پيش
195 میلیون تومان
مساحت زمین: 324 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 601 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 20 روز و 23 ساعت پيش
440 میلیون تومان
مساحت زمین: 543 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 810 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 23 روز و 15 ساعت پيش
279 میلیون تومان
مساحت زمین: 370 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 754 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 18 متر
آگهی توسط مالک 29 روز و 21 ساعت پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین رامسرویلا در رامسر