جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در تنکابن

160 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1000000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 160 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مشاور املاک 2 روز و 14 ساعت پيش
4/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 283 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 14/8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مشاور املاک 4 روز پيش
4/9 میلیارد تومان
مساحت زمین: 439 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 11/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مشاور املاک 4 روز و 1 ساعت پيش
1/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مشاور املاک 4 روز و 1 ساعت پيش
1/65 میلیارد تومان
مساحت زمین: 145 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 11/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مشاور املاک 4 روز و 1 ساعت پيش
2/6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 13 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 11 متر
آگهی توسط مشاور املاک 4 روز و 1 ساعت پيش
1/875 میلیارد تومان
مساحت زمین: 375 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 4 روز و 1 ساعت پيش
4/3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 283 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 15/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مشاور املاک 4 روز و 1 ساعت پيش
1/45 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1020 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/4 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 4 روز و 15 ساعت پيش
175 میلیارد تومان
مساحت زمین: 70000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 2/5 میلیون تومان
کاربری: باغشهر
آگهی توسط مشاور املاک 11 روز و 21 ساعت پيش
1/524 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1270 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 13 روز و 21 ساعت پيش
3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 675 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 4/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 200 متر
آگهی توسط مالک 16 روز و 21 ساعت پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین تنکابنویلا در تنکابنزمین تنکابن بخش خرم آبادویلا در تنکابن بخش خرم آبادزمین نشتاویلا در نشتا