جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
مناطق
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در مشهد

1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 975 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مالک 32 دقيقه و 33 ثانيه پيش
950 میلیون تومان
مساحت زمین: 142 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 6/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 7 متر
آگهی توسط مالک 7 روز و 19 ساعت پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 3000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 66 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 12 روز و 6 ساعت پيش
145 میلیون تومان
مساحت زمین: 320 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 453 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 28 روز و 12 ساعت پيش
540 میلیون تومان
مساحت زمین: 1800 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 300 هزار تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 60 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 24 روز پيش
100 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 100 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 13/75 متر
آگهی توسط مشاور املاک 2 ماه و 5 روز پيش
58 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2500 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 23/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 2 روز پيش
6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 12 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 9 روز پيش
1/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 5860 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 204 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 48 متر
آگهی توسط مشاور املاک 4 ماه و 2 روز پيش
1/61 میلیارد تومان
مساحت زمین: 230 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 7 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 230 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 7 روز پيش
3/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 100000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 35 هزار تومان
کاربری: باغشهر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 13 روز پيش
30 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1500 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 20 میلیون تومان
کاربری: اداری
طول بر اصلی: 40 متر
آگهی توسط مشاور املاک 4 ماه و 19 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین مشهدزمین احمد آبادزمین منطقه 1 مشهدزمین منطقه 2 مشهدزمین منطقه 3 مشهدزمین منطقه 4 مشهدزمین منطقه 5 مشهدزمین منطقه 6 مشهدزمین منطقه 7 مشهدزمین منطقه 8 مشهدزمین منطقه 9 مشهدزمین منطقه 10 مشهدزمین منطقه 11 مشهدزمین منطقه 12 مشهدزمین منطقه 13 مشهد