جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
مناطق
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در مشهد

12 میلیارد تومان
مساحت زمین: 697 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 17/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 23 متر
آگهی توسط مشاور املاک 3 روز و 12 ساعت پيش
450 میلیون تومان
مساحت زمین: 10000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 45 هزار تومان
کاربری: باغشهر
آگهی توسط مالک 24 روز و 7 ساعت پيش
75 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2500 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 30 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 110 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 5 روز پيش
252 میلیون تومان
مساحت زمین: 163 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 7/5 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 15 روز پيش
250 میلیون تومان
مساحت زمین: 10000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 25 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 12 روز پيش
75 میلیون تومان
مساحت زمین: 107 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 700 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 21 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 14 روز پيش
120 میلیون تومان
مساحت زمین: 575 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 208 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 45 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 21 روز پيش
75 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 75 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مشاور املاک 2 ماه و 23 روز پيش
500 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 1000 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 11 روز پيش
8/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 696 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 12/2 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 11 روز پيش
500 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 1000 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 14 روز پيش
20 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 20 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مشاور املاک 3 ماه و 16 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین مشهدزمین رضویهزمین منطقه 1 مشهدزمین منطقه 2 مشهدزمین منطقه 3 مشهدزمین منطقه 4 مشهدزمین منطقه 5 مشهدزمین منطقه 6 مشهدزمین منطقه 7 مشهدزمین منطقه 8 مشهدزمین منطقه 9 مشهدزمین منطقه 10 مشهدزمین منطقه 11 مشهدزمین منطقه 12 مشهدزمین منطقه 13 مشهد