جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
مناطق
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در مشهد

28 میلیارد تومان
مساحت زمین: 445 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 62/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 5 روز و 9 ساعت پيش
320 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 320 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 27 متر
آگهی توسط مالک 5 روز و 17 ساعت پيش
16 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 16 میلیون تومان
کاربری: اداری
آگهی توسط مشاور املاک 14 روز و 19 ساعت پيش
7/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 2/5 میلیون تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 56 متر
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 9 روز پيش
190 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 190 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 17 روز پيش
840 میلیون تومان
مساحت زمین: 142 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 5/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 9 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 19 روز پيش
80 میلیارد تومان
مساحت زمین: 400000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 200 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 100000 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 20 روز پيش
400 میلیون تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 200 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 32 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 28 روز پيش
4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1600 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 2/5 میلیون تومان
کاربری: تفریحی - ورزشی
طول بر اصلی: 1600 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه پيش
22 میلیارد تومان
مساحت زمین: 485 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 45/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 11 روز پيش
18 میلیارد تومان
مساحت زمین: 900 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 20 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 1 روز پيش
125 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1745 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 71/6 میلیون تومان
کاربری: انبار
طول بر اصلی: 1781 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 3 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین مشهدزمین احمد آبادزمین منطقه 1 مشهدزمین منطقه 2 مشهدزمین منطقه 3 مشهدزمین منطقه 4 مشهدزمین منطقه 5 مشهدزمین منطقه 6 مشهدزمین منطقه 7 مشهدزمین منطقه 8 مشهدزمین منطقه 9 مشهدزمین منطقه 10 مشهدزمین منطقه 11 مشهدزمین منطقه 12 مشهدزمین منطقه 13 مشهد