جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
مناطق
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در مشهد

2/4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 600 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 2 روز و 3 ساعت پيش
300 میلیون تومان
مساحت زمین: 100 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 5 روز و 22 ساعت پيش
554 میلیون تومان
مساحت زمین: 185 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 2/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 22 روز پيش
1/335 میلیارد تومان
مساحت زمین: 178 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 7/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 26/6 متر
آگهی توسط مالک 28 روز و 21 ساعت پيش
157 میلیون تومان
مساحت زمین: 70 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 8 روز پيش
17 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 17 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 10 روز پيش
5/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1936 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/8 میلیون تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 22 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 11 روز پيش
7/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 333 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 22/5 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 22 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 13 روز پيش
13/6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 884 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 15/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 23 روز پيش
170 میلیون تومان
مساحت زمین: 2700 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 62 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 52 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 3 روز پيش
1/4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 7000000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 200 تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 2000 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 5 روز پيش
1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 509 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 21 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین مشهدزمین رضویهزمین منطقه 1 مشهدزمین منطقه 2 مشهدزمین منطقه 3 مشهدزمین منطقه 4 مشهدزمین منطقه 5 مشهدزمین منطقه 6 مشهدزمین منطقه 7 مشهدزمین منطقه 8 مشهدزمین منطقه 9 مشهدزمین منطقه 10 مشهدزمین منطقه 11 مشهدزمین منطقه 12 مشهدزمین منطقه 13 مشهد