جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
مناطق
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در مشهد

ویژه
2/25 میلیارد تومان
مساحت زمین: 150 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 15 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 22 متر
آگهی توسط مالک 22 روز و 2 ساعت پيش
18 میلیارد تومان
مساحت زمین: 900 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 20 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 4 روز و 6 ساعت پيش
125 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1745 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 71/6 میلیون تومان
کاربری: انبار
طول بر اصلی: 1781 متر
آگهی توسط مالک 5 روز و 18 ساعت پيش
7/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 2/5 میلیون تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 56 متر
آگهی توسط مشاور املاک 10 روز و 5 ساعت پيش
300 میلیون تومان
مساحت زمین: 6000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 50 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 2 روز پيش
900 میلیون تومان
مساحت زمین: 150 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 4 روز پيش
1/7 میلیارد تومان
مساحت زمین: 207 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 8/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 13 روز پيش
9 میلیارد تومان
مساحت زمین: 4000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 2/2 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 70 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 6 روز پيش
35 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 140 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 11 روز پيش
480 میلیون تومان
مساحت زمین: 800 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 600 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 16 روز پيش
1/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 25 روز پيش
2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 2 میلیون تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 3 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین مشهدزمین احمد آبادزمین منطقه 1 مشهدزمین منطقه 2 مشهدزمین منطقه 3 مشهدزمین منطقه 4 مشهدزمین منطقه 5 مشهدزمین منطقه 6 مشهدزمین منطقه 7 مشهدزمین منطقه 8 مشهدزمین منطقه 9 مشهدزمین منطقه 10 مشهدزمین منطقه 11 مشهدزمین منطقه 12 مشهدزمین منطقه 13 مشهد