جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
مناطق
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در مشهد

135 میلیون تومان
مساحت زمین: 4250 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 31 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 8 روز و 15 ساعت پيش
2/915 میلیارد تومان
مساحت زمین: 788 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 3/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 6 روز پيش
3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 100000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 30 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 7 روز پيش
90 میلیون تومان
مساحت زمین: 1550 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 58 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 8 روز پيش
100 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 100 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 9 روز پيش
90 میلیون تومان
مساحت زمین: 1550 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 58 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 19 روز پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 5000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 40 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 2 روز پيش
250 میلیون تومان
مساحت زمین: 5000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 50 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 17 روز پيش
770 میلیون تومان
مساحت زمین: 86000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 8 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 1000 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه پيش
15 میلیارد تومان
مساحت زمین: 270 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 55/5 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 12/15 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 7 روز پيش
300 میلیون تومان
مساحت زمین: 140 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 2/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 4 ماه و 6 روز پيش
400 میلیون تومان
مساحت زمین: 40000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 10 هزار تومان
کاربری: توریستی
طول بر اصلی: 4000 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 21 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین مشهدزمین رضویهزمین منطقه 1 مشهدزمین منطقه 2 مشهدزمین منطقه 3 مشهدزمین منطقه 4 مشهدزمین منطقه 5 مشهدزمین منطقه 6 مشهدزمین منطقه 7 مشهدزمین منطقه 8 مشهدزمین منطقه 9 مشهدزمین منطقه 10 مشهدزمین منطقه 11 مشهدزمین منطقه 12 مشهدزمین منطقه 13 مشهد