جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
مناطق
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در مشهد

فوق العاده
12/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 288 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 43/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر

شماره تماس: 1537-507 (0915)
740
حاشیه خیابان اصلی در یک منطقه بسیار آرام حدود 400 مترمربع بنای قابل سکونت از معدود زمین های با سند ملکی در منطقه پروانه برای همکف و 6 طبقه گرفته شده است (حدود 1500 متر مربع زیربنا) مناسب برای ساخت 09155071537
210 میلیون تومان
مساحت زمین: 865 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 242 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 21 روز و 4 ساعت پيش
350 میلیون تومان
مساحت زمین: 230 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 13 روز پيش
5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 5000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 17 روز پيش
187 میلیون تومان
مساحت زمین: 456 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 410 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 21 روز پيش
2/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 220 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 11/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 22 روز پيش
4/7 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 2/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 25 روز پيش
3/8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 198 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 19/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 26 روز پيش
150 میلیون تومان
مساحت زمین: 78 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 2 روز پيش
400 میلیون تومان
مساحت زمین: 105 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 3/8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 19 روز پيش
800 میلیون تومان
مساحت زمین: 80 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 10 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 26 روز پيش
7/3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 29/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مشاور املاک 3 ماه و 28 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین مشهدزمین احمد آبادزمین رضویهزمین منطقه 1 مشهدزمین منطقه 2 مشهدزمین منطقه 3 مشهدزمین منطقه 4 مشهدزمین منطقه 5 مشهدزمین منطقه 6 مشهدزمین منطقه 7 مشهدزمین منطقه 8 مشهدزمین منطقه 9 مشهدزمین منطقه 10 مشهدزمین منطقه 11 مشهدزمین منطقه 12 مشهدزمین منطقه 13 مشهد