جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
مناطق
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در مشهد

899/9 میلیون تومان
مساحت زمین: 138 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 6/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 9 متر
آگهی توسط مشاور املاک 7 روز پيش
3/7 میلیارد تومان
مساحت زمین: 370 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 10 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 1 روز پيش
20 میلیارد تومان
مساحت زمین: 265 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 75/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 11 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 2 روز پيش
437/5 میلیون تومان
مساحت زمین: 125 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 3/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 5 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 7 روز پيش
11 میلیارد تومان
مساحت زمین: 206 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 53/3 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 1 ماه و 8 روز پيش
35 میلیارد تومان
مساحت زمین: 620 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 56/4 میلیون تومان
کاربری: خدماتی رفاهی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 14 روز پيش
1/25 میلیارد تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 6/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 27 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 1 روز پيش
1/1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1390 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 791 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 28 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 11 روز پيش
2/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 20000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 125 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 7 روز پيش
210 میلیون تومان
مساحت زمین: 865 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 242 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 4 ماه و 21 روز پيش
12/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 288 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 43/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مشاور املاک 4 ماه و 21 روز پيش
350 میلیون تومان
مساحت زمین: 230 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 5 ماه و 13 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین مشهدزمین منطقه 1 مشهدزمین منطقه 2 مشهدزمین منطقه 3 مشهدزمین منطقه 4 مشهدزمین منطقه 5 مشهدزمین منطقه 6 مشهدزمین منطقه 7 مشهدزمین منطقه 8 مشهدزمین منطقه 9 مشهدزمین منطقه 10 مشهدزمین منطقه 11 مشهدزمین منطقه 12 مشهدزمین منطقه 13 مشهد