جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
مناطق
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در مشهد

1/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 15 روز و 22 ساعت پيش
2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 2 میلیون تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 23 روز پيش
21/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 70000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 307 هزار تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 17 روز پيش
70 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 140 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 26 روز پيش
75 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 300 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 4 روز پيش
120 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 240 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 18 روز پيش
90 میلیون تومان
مساحت زمین: 140 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 642 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 3 ماه و 23 روز پيش
900 میلیون تومان
مساحت زمین: 4000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 337 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 4 ماه و 6 روز پيش
220 میلیون تومان
مساحت زمین: 260 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 846 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 4 ماه و 12 روز پيش
90 میلیون تومان
مساحت زمین: 140 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 642 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 4 ماه و 12 روز پيش
250 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 4 ماه و 16 روز پيش
3/4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 252 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 13/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10/5 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 25 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین مشهدزمین احمد آبادزمین رضویهزمین منطقه 1 مشهدزمین منطقه 2 مشهدزمین منطقه 3 مشهدزمین منطقه 4 مشهدزمین منطقه 5 مشهدزمین منطقه 6 مشهدزمین منطقه 7 مشهدزمین منطقه 8 مشهدزمین منطقه 9 مشهدزمین منطقه 10 مشهدزمین منطقه 11 مشهدزمین منطقه 12 مشهدزمین منطقه 13 مشهد