جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
مناطق
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در مشهد

1/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 5860 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 204 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 48 متر
آگهی توسط مشاور املاک 11 روز و 9 ساعت پيش
1/61 میلیارد تومان
مساحت زمین: 230 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 7 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 230 متر
آگهی توسط مالک 16 روز و 3 ساعت پيش
3/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 100000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 35 هزار تومان
کاربری: باغشهر
آگهی توسط مالک 22 روز و 7 ساعت پيش
30 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1500 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 20 میلیون تومان
کاربری: اداری
طول بر اصلی: 40 متر
آگهی توسط مشاور املاک 27 روز و 18 ساعت پيش
400 میلیون تومان
مساحت زمین: 540 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 740 هزار تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 4 روز پيش
735 میلیون تومان
مساحت زمین: 210 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 3/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 7 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 13 روز پيش
750 میلیون تومان
مساحت زمین: 263 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 2/8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 13 روز پيش
4/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 435 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 10/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 17 متر
آگهی توسط مشاور املاک 2 ماه و 27 روز پيش
27 میلیارد تومان
مساحت زمین: 7700 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 3/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 110 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 3 روز پيش
31/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 9000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 3/5 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مشاور املاک 3 ماه و 16 روز پيش
309/9 میلیون تومان
مساحت زمین: 1050 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 295 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 4 ماه و 2 روز پيش
4/75 میلیارد تومان
مساحت زمین: 940 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 5 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 45 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 5 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین مشهدزمین احمد آبادزمین رضویهزمین منطقه 1 مشهدزمین منطقه 2 مشهدزمین منطقه 3 مشهدزمین منطقه 4 مشهدزمین منطقه 5 مشهدزمین منطقه 6 مشهدزمین منطقه 7 مشهدزمین منطقه 8 مشهدزمین منطقه 9 مشهدزمین منطقه 10 مشهدزمین منطقه 11 مشهدزمین منطقه 12 مشهدزمین منطقه 13 مشهد