جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
مناطق
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در مشهد

170 میلیون تومان
مساحت زمین: 2700 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 62 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 52 متر
آگهی توسط مالک 1 روز و 6 ساعت پيش
150 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1500 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 100 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 10 روز و 10 ساعت پيش
1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 509 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 19 روز و 10 ساعت پيش
70 میلیارد تومان
مساحت زمین: 7080 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 9/8 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 22 روز و 10 ساعت پيش
630 میلیون تومان
مساحت زمین: 210 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه پيش
700 میلیون تومان
مساحت زمین: 5000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 140 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 1 روز پيش
3/9 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1200 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 3/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 2 روز پيش
950 میلیون تومان
مساحت زمین: 894 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 72 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 7 روز پيش
31/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2600 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 12 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 1 ماه و 24 روز پيش
3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2128 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 1/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 71 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه پيش
135 میلیون تومان
مساحت زمین: 4250 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 31 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 13 روز پيش
2/915 میلیارد تومان
مساحت زمین: 788 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 3/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مشاور املاک 3 ماه و 11 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین مشهدزمین رضویهزمین منطقه 1 مشهدزمین منطقه 2 مشهدزمین منطقه 3 مشهدزمین منطقه 4 مشهدزمین منطقه 5 مشهدزمین منطقه 6 مشهدزمین منطقه 7 مشهدزمین منطقه 8 مشهدزمین منطقه 9 مشهدزمین منطقه 10 مشهدزمین منطقه 11 مشهدزمین منطقه 12 مشهدزمین منطقه 13 مشهد