جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
مناطق
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در مشهد

1/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2100 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 571 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مشاور املاک 2 روز و 5 ساعت پيش
24 میلیارد تومان
مساحت زمین: 400 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 60 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 17 متر
آگهی توسط مالک 10 روز و 2 ساعت پيش
4/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 182 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 23 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 11 روز و 21 ساعت پيش
65 میلیارد تومان
مساحت زمین: 40000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/6 میلیون تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 270 متر
آگهی توسط مالک 13 روز و 21 ساعت پيش
7 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/8 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 20 روز و 13 ساعت پيش
1/15 میلیارد تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 4/6 میلیون تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 6 روز پيش
485 میلیون تومان
مساحت زمین: 650 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 746 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 13 روز پيش
430 میلیون تومان
مساحت زمین: 360 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 12 روز پيش
515 میلیون تومان
مساحت زمین: 129 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 3/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 4 ماه پيش
26 میلیارد تومان
مساحت زمین: 220000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 118 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 4 ماه و 1 روز پيش
12 میلیارد تومان
مساحت زمین: 14000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 857 هزار تومان
کاربری: خدماتی رفاهی
آگهی توسط مالک 5 ماه و 5 روز پيش
1/42 میلیارد تومان
مساحت زمین: 370 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 3/8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 5 ماه و 16 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین مشهدزمین احمد آبادزمین رضویهزمین منطقه 1 مشهدزمین منطقه 2 مشهدزمین منطقه 3 مشهدزمین منطقه 4 مشهدزمین منطقه 5 مشهدزمین منطقه 6 مشهدزمین منطقه 7 مشهدزمین منطقه 8 مشهدزمین منطقه 9 مشهدزمین منطقه 10 مشهدزمین منطقه 11 مشهدزمین منطقه 12 مشهدزمین منطقه 13 مشهد