جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
مناطق
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در مشهد

800 میلیون تومان
مساحت زمین: 407 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 1/9 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 16 روز و 19 ساعت پيش
1/98 میلیارد تومان
مساحت زمین: 206 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 9/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 7 متر
آگهی توسط مشاور املاک 27 روز و 1 ساعت پيش
900 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/8 میلیون تومان
کاربری: توریستی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 6 روز پيش
7/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 320 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 22/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 11 متر
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 8 روز پيش
17/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 522 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 33/5 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 24 روز پيش
180 میلیون تومان
مساحت زمین: 1140 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 157 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 4 روز پيش
1/3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 125 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 10/4 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 24 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 9 روز پيش
2/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 10000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 250 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مشاور املاک 2 ماه و 11 روز پيش
140 میلیون تومان
مساحت زمین: 800 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 175 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 25 روز پيش
360 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 360 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 28 روز پيش
5/348 میلیارد تومان
مساحت زمین: 382 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 14 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 19 روز پيش
1/01 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1680 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 601 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 1680 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 25 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین مشهدزمین احمد آبادزمین منطقه 1 مشهدزمین منطقه 2 مشهدزمین منطقه 3 مشهدزمین منطقه 4 مشهدزمین منطقه 5 مشهدزمین منطقه 6 مشهدزمین منطقه 7 مشهدزمین منطقه 8 مشهدزمین منطقه 9 مشهدزمین منطقه 10 مشهدزمین منطقه 11 مشهدزمین منطقه 12 مشهدزمین منطقه 13 مشهد