جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
مناطق
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در مشهد

13/6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 8500 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/6 میلیون تومان
کاربری: خدماتی رفاهی
آگهی توسط مالک 13 روز و 19 ساعت پيش
250 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 24 روز و 22 ساعت پيش
1/8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 2 روز پيش
86 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 86 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 5 روز پيش
80 میلیون تومان
مساحت زمین: 90 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 888 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 7 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 10 روز پيش
1/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 160 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 7/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 21 روز پيش
1/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 192 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 6/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 22 روز پيش
690 میلیون تومان
مساحت زمین: 50000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 13 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 3 روز پيش
1/9 میلیارد تومان
مساحت زمین: 380 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 7 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 21 روز پيش
31 میلیون تومان
مساحت زمین: 4000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 7 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 2 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 24 روز پيش
310 میلیون تومان
مساحت زمین: 10000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 31 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 24 روز پيش
12 میلیارد تومان
مساحت زمین: 697 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 17/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 23 متر
آگهی توسط مشاور املاک 3 ماه و 12 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین مشهدزمین رضویهزمین منطقه 1 مشهدزمین منطقه 2 مشهدزمین منطقه 3 مشهدزمین منطقه 4 مشهدزمین منطقه 5 مشهدزمین منطقه 6 مشهدزمین منطقه 7 مشهدزمین منطقه 8 مشهدزمین منطقه 9 مشهدزمین منطقه 10 مشهدزمین منطقه 11 مشهدزمین منطقه 12 مشهدزمین منطقه 13 مشهد