جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
نوع بنا
مساحت کف
مناطق
آخرین املاک موجود در بازار مشهد را از طریق کانال تلگرام دودوتا در مشهد دریافت کنید
عضویت در کانال مشهد

خريد مغازه در مشهد

900 میلیون تومان
مساحت کف: 33 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 27/2 میلیون تومان
تعداد بر: 2 عدد
آگهی توسط مالک 23 ساعت و 48 دقيقه پيش
2/9 میلیارد تومان
مساحت کف: 218 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 13/3 میلیون تومان
تعداد بر: 2 عدد
آگهی توسط مالک 17 روز و 17 ساعت پيش
650 میلیون تومان
مساحت کف: 5 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 4 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 130 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد - طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مالک 26 روز و 17 ساعت پيش
480 میلیون تومان
مساحت کف: 23 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 20/8 میلیون تومان
تعداد بر: 2 عدد - طول بر اصلی: 23 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 10 روز پيش
6 میلیارد تومان
مساحت کف: 276 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 106 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 21/7 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد - طول بر اصلی: 16 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 7 روز پيش
840 میلیون تومان
مساحت کف: 21 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 1 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 40 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد - طول بر اصلی: 19 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 14 روز پيش
500 میلیون تومان
مساحت کف: 39 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 12/8 میلیون تومان
آگهی توسط مالک 4 ماه و 24 روز پيش
1/25 میلیارد تومان
مساحت کف: 83 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 30/1 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد
آگهی توسط مالک 5 ماه و 12 روز پيش
57/5 میلیارد تومان
مساحت کف: 575 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 100 میلیون تومان
تعداد بر: 2 عدد - طول بر اصلی: 9 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 15 روز پيش
مغازه تهرانمغازه کرجمغازه مشهدمغازه اصفهانمغازه تبریزمغازه شیرازمغازه مشهدمغازه رضویهمغازه منطقه 1 مشهدمغازه منطقه 2 مشهدمغازه منطقه 3 مشهدمغازه منطقه 4 مشهدمغازه منطقه 5 مشهدمغازه منطقه 6 مشهدمغازه منطقه 7 مشهدمغازه منطقه 8 مشهدمغازه منطقه 9 مشهدمغازه منطقه 10 مشهدمغازه منطقه 11 مشهدمغازه منطقه 12 مشهدمغازه منطقه 13 مشهد