جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
مناطق
محله ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در اصفهان

875 میلیون تومان
مساحت زمین: 175 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 5 میلیون تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مالک 21 روز و 9 ساعت پيش
200 میلیارد تومان
مساحت زمین: 4300 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 46/5 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 22 روز و 6 ساعت پيش
15 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1330 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 11/2 میلیون تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مشاور املاک 23 روز و 9 ساعت پيش
16 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 16 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 23 روز و 16 ساعت پيش
16 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 16 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 15 روز پيش
1/8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 19 روز پيش
910 میلیون تومان
مساحت زمین: 82 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 11 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 5 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 23 روز پيش
2/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 335 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 6/5 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 33 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 26 روز پيش
2/95 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1780 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/6 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 8 روز پيش
6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 550 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 10/9 میلیون تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 8 روز پيش
1/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 9 روز پيش
340 میلیون تومان
مساحت زمین: 85 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 1 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین اصفهان