جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
مناطق
محله ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در اصفهان

3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2500 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 روز و 16 ساعت پيش
600 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 600 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 7 روز و 16 ساعت پيش
1/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 120 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 10 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 16 روز و 22 ساعت پيش
1/64 میلیارد تومان
مساحت زمین: 161 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 10/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 26 متر
آگهی توسط مالک 19 روز و 23 ساعت پيش
27 میلیارد تومان
مساحت زمین: 50000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 540 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 2000 متر
آگهی توسط مالک 23 روز و 22 ساعت پيش
1/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 218 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 6/8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 26 روز و 5 ساعت پيش
8/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 133 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 63/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 9 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 4 روز پيش
3/6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1200 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 3 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 38 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 12 روز پيش
3/6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 116 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 31 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 19 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 25 روز پيش
1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 600 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/6 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 33 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 14 روز پيش
2/4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 12 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 15 روز پيش
2/28 میلیارد تومان
مساحت زمین: 190 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 12 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 19 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 13 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین اصفهان