جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
مناطق
محله ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در اصفهان

500 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 4 روز و 21 ساعت پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 70 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 2/8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 5 متر
آگهی توسط مالک 7 روز و 10 ساعت پيش
855 میلیون تومان
مساحت زمین: 171 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 5 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 11 روز و 16 ساعت پيش
1/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 314 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 4/7 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 17 روز و 15 ساعت پيش
2/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 314 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 7/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 24 روز و 11 ساعت پيش
1/33 میلیارد تومان
مساحت زمین: 306 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 4/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 24 روز و 20 ساعت پيش
3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 700 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 4/2 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 25 روز و 16 ساعت پيش
4/9 میلیارد تومان
مساحت زمین: 150 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 32/6 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 13 متر
آگهی توسط مالک 26 روز و 15 ساعت پيش
237 میلیون تومان
مساحت زمین: 158 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 27 روز و 6 ساعت پيش
80 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 80 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 27 روز و 14 ساعت پيش
19 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1340 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 14/1 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 9 روز پيش
3/3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 11 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 1 ماه و 9 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین اصفهانزمین جرقویه علیازمین جلگهزمین کوهپایه