جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
مناطق
محله ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در اصفهان

400 میلیون تومان
مساحت زمین: 144 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/7 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 13 ساعت و 17 دقيقه پيش
650 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 2 روز و 9 ساعت پيش
69/999 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 34/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 1 متر
آگهی توسط مالک 2 روز و 12 ساعت پيش
125 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 2 روز و 19 ساعت پيش
1/4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 223 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 6/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 10 روز و 21 ساعت پيش
600 میلیون تومان
مساحت زمین: 100 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک 13 روز و 4 ساعت پيش
50 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1170 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 42/7 میلیون تومان
کاربری: توریستی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 21 روز پيش
2/25 میلیارد تومان
مساحت زمین: 225 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 10 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 21 روز و 20 ساعت پيش
250 میلیون تومان
مساحت زمین: 5180 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 48 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مشاور املاک 22 روز و 1 ساعت پيش
850 میلیون تومان
مساحت زمین: 1700 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 24 روز و 17 ساعت پيش
2/04 میلیارد تومان
مساحت زمین: 255 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مشاور املاک 27 روز و 23 ساعت پيش
2/35 میلیارد تومان
مساحت زمین: 420 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 5/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مشاور املاک 28 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین اصفهان