جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
مناطق
محله ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در اصفهان

831 میلیون تومان
مساحت زمین: 277 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 3 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 2 روز و 16 ساعت پيش
3/8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 188 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 20/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 10 روز و 4 ساعت پيش
730 میلیون تومان
مساحت زمین: 365 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2 میلیون تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 10/5 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 5 روز پيش
800 میلیون تومان
مساحت زمین: 20000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 40 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 200 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 12 روز پيش
400 میلیون تومان
مساحت زمین: 161 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 15 روز پيش
5/82 میلیارد تومان
مساحت زمین: 291 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 20 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 2 ماه پيش
720 میلیون تومان
مساحت زمین: 800 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 900 هزار تومان
کاربری: تفریحی - ورزشی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 7 روز پيش
1/25 میلیارد تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 20 روز پيش
2/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مالک 3 ماه پيش
4/7 میلیارد تومان
مساحت زمین: 185 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 25/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 19/2 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 3 روز پيش
3/135 میلیارد تومان
مساحت زمین: 209 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 15 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 19 روز پيش
1/4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 7 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 27 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 19 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین اصفهانزمین جلگهزمین کوهپایه