جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
مناطق
محله ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در اصفهان

21 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1340 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 15/6 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 14 ساعت و 40 دقيقه پيش
390 میلیون تومان
مساحت زمین: 1060 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 367 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 6 روز و 21 ساعت پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 160 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 160 متر
آگهی توسط مالک 8 روز و 14 ساعت پيش
2/1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 650 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 3/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 17 متر
آگهی توسط مالک 18 روز و 23 ساعت پيش
1/03 میلیارد تومان
مساحت زمین: 213 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 4/8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 18 روز و 23 ساعت پيش
120 میلیون تومان
مساحت زمین: 160 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 750 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 11 روز پيش
310 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 310 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 18 روز پيش
1/12 میلیارد تومان
مساحت زمین: 224 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 9 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 24 روز پيش
230 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 230 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 25 روز پيش
700 میلیون تومان
مساحت زمین: 178 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 3/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 9 روز پيش
3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/5 میلیون تومان
کاربری: آموزشی
طول بر اصلی: 56 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 14 روز پيش
27 میلیارد تومان
مساحت زمین: 16300 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/6 میلیون تومان
کاربری: خدماتی رفاهی
طول بر اصلی: 60 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 15 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین اصفهان