جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
مناطق
محله ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در اصفهان

7/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1080 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 6/9 میلیون تومان
کاربری: خدماتی رفاهی
آگهی توسط مالک 1 ماه پيش
1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 230 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 4/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 13/35 متر
آگهی توسط مالک 4 روز و 22 ساعت پيش
5/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 260 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 20 میلیون تومان
کاربری: اداری
آگهی توسط مالک 7 روز و 2 ساعت پيش
2/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 260 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 9/6 میلیون تومان
کاربری: اداری
آگهی توسط مالک 7 روز و 2 ساعت پيش
800 میلیون تومان
مساحت زمین: 700 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/1 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 6 متر
آگهی توسط مشاور املاک 19 روز و 10 ساعت پيش
9/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 151 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 62/9 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 13 متر
آگهی توسط مالک 20 روز و 16 ساعت پيش
70 میلیارد تومان
مساحت زمین: 7300 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 9/5 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 65 متر
آگهی توسط مشاور املاک 26 روز و 10 ساعت پيش
400 میلیون تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 200 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 26 روز و 10 ساعت پيش
350 میلیون تومان
مساحت زمین: 340 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 340 متر
آگهی توسط مالک 27 روز و 6 ساعت پيش
1/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 535 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 2/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 1 روز پيش
2/381 میلیارد تومان
مساحت زمین: 216 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 11 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 12 روز پيش
605 میلیون تومان
مساحت زمین: 275 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/2 میلیون تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 15 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین اصفهانزمین جلگه