جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
مناطق
محله ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در اصفهان

5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 251 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 19/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 11 روز پيش
4/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 375 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 12 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 28 روز و 22 ساعت پيش
3/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 230 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 13/9 میلیون تومان
کاربری: خدماتی رفاهی
طول بر اصلی: 23 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 2 روز پيش
1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: دامپروری
طول بر اصلی: 33 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 10 روز پيش
1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 600 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/6 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 23 روز پيش
5/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 356 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 14/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 26 روز پيش
70 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2437 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 28/7 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 72 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 2 روز پيش
1/64 میلیارد تومان
مساحت زمین: 164 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 10 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 26 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 6 روز پيش
180 میلیارد تومان
مساحت زمین: 5680 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 31/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 1 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 10 روز پيش
30/6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 18000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/7 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 200 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 25 روز پيش
875 میلیون تومان
مساحت زمین: 175 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 5 میلیون تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مالک 4 ماه و 21 روز پيش
200 میلیارد تومان
مساحت زمین: 4300 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 46/5 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 4 ماه و 22 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین اصفهان