جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
مناطق
محله ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در اصفهان

4/57 میلیارد تومان
مساحت زمین: 764 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 5/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 55 متر
آگهی توسط مشاور املاک 2 روز و 17 ساعت پيش
1/7 میلیارد تومان
مساحت زمین: 238 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 7/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 23 متر
آگهی توسط مشاور املاک 2 روز و 17 ساعت پيش
1/6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 268 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 5/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 4 روز و 16 ساعت پيش
1/25 میلیارد تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 6/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 17 متر
آگهی توسط مشاور املاک 4 روز و 16 ساعت پيش
150 میلیون تومان
مساحت زمین: 160 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 937 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک 10 روز و 20 ساعت پيش
29 میلیارد تومان
مساحت زمین: 640 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 45/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 17 متر
آگهی توسط مشاور املاک 19 روز و 4 ساعت پيش
1/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 186 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 6/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 19 روز و 23 ساعت پيش
57 میلیون تومان
مساحت زمین: 700 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 81 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 21 روز و 1 ساعت پيش
10/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 3/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 80 متر
آگهی توسط مشاور املاک 23 روز و 3 ساعت پيش
7/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 480 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 15 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مشاور املاک 29 روز و 20 ساعت پيش
1/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 6000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 200 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه پيش
8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 692 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 11/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 40 متر
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 2 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین اصفهان