جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
مناطق
محله ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در اصفهان

1/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1200 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 60 متر
آگهی توسط مالک 22 روز و 19 ساعت پيش
100 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 100 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 1 روز پيش
840 میلیون تومان
مساحت زمین: 94 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 8/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 7 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 4 روز پيش
35 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 35 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 22 روز پيش
4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1000000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 4 هزار تومان
کاربری: دامپروری
آگهی توسط مالک 2 ماه پيش
1/3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 143 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 1 روز پيش
479 میلیون تومان
مساحت زمین: 80 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 5/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 2 روز پيش
55 میلیارد تومان
مساحت زمین: 5920 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 9/2 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 74 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 18 روز پيش
2/1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1400 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/5 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 19 روز پيش
53/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 5400 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 9/8 میلیون تومان
کاربری: تفریحی - ورزشی
آگهی توسط مالک 3 ماه پيش
25 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1210 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 20/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 13 روز پيش
700 میلیون تومان
مساحت زمین: 150 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 4/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 20 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین اصفهان