جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
مناطق
محله ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در اصفهان

1/8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 125 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 14/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 17 روز و 13 ساعت پيش
4/125 میلیارد تومان
مساحت زمین: 630 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 6/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 25 روز و 12 ساعت پيش
1/7 میلیارد تومان
مساحت زمین: 257 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 6/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 26 روز و 13 ساعت پيش
492/8 میلیون تومان
مساحت زمین: 308 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 28 روز و 10 ساعت پيش
5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 2/5 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مالک 29 روز و 6 ساعت پيش
1/7 میلیارد تومان
مساحت زمین: 210 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 1 روز پيش
4/097 میلیارد تومان
مساحت زمین: 482 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 8/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 36 متر
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 1 روز پيش
7/4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1293 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 5/7 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 52 متر
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 1 روز پيش
1/265 میلیارد تومان
مساحت زمین: 230 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 5/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 23 متر
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 1 روز پيش
1/687 میلیارد تومان
مساحت زمین: 241 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 7 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 24 متر
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 1 روز پيش
3/82 میلیارد تومان
مساحت زمین: 478 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 7/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 24 متر
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 1 روز پيش
25 میلیارد تومان
مساحت زمین: 5000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 5 میلیون تومان
کاربری: تفریحی - ورزشی
طول بر اصلی: 100 متر
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 1 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین اصفهان