جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
نوع بنا
مساحت کف
مناطق
محله ها
آخرین املاک موجود در بازار اصفهان را از طریق کانال تلگرام دودوتا در اصفهان دریافت کنید
عضویت در کانال اصفهان

خريد مغازه در اصفهان

550 میلیون تومان
مساحت کف: 24 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 22/9 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک 12 روز و 4 ساعت پيش
720 میلیون تومان
مساحت کف: 36 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 20 میلیون تومان
طول بر اصلی: 6 متر
آگهی توسط مالک 19 روز و 21 ساعت پيش
1/6 میلیارد تومان
مساحت کف: 200 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 8 میلیون تومان
آگهی توسط مشاور املاک 22 روز و 6 ساعت پيش
210 میلیون تومان
مساحت کف: 35 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 6 میلیون تومان
تعداد بر: 2 عدد - طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 24 روز و 23 ساعت پيش
800 میلیون تومان
مساحت کف: 55 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 3 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 14/5 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد - طول بر اصلی: 6 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 4 روز پيش
15 میلیارد تومان
مساحت کف: 144 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 174 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 104/1 میلیون تومان
تعداد بر: 2 عدد
آگهی توسط مالک 1 ماه و 7 روز پيش
2/5 میلیارد تومان
مساحت کف: 36 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 69/4 میلیون تومان
تعداد بر: 2 عدد
آگهی توسط مالک 1 ماه و 27 روز پيش
952 میلیون تومان
مساحت کف: 34 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 28 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد
آگهی توسط مالک 2 ماه و 23 روز پيش
750 میلیون تومان
مساحت کف: 50 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 15 میلیون تومان
آگهی توسط مشاور املاک 2 ماه و 26 روز پيش
468 میلیون تومان
مساحت کف: 26 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 18 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد - طول بر اصلی: 3 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه پيش
2/8 میلیارد تومان
مساحت کف: 157 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 17/8 میلیون تومان
تعداد بر: 2 عدد - طول بر اصلی: 13 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه پيش
600 میلیون تومان
مساحت کف: 99 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 6 میلیون تومان
تعداد بر: 2 عدد - طول بر اصلی: 7 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 3 روز پيش
مغازه تهرانمغازه کرجمغازه مشهدمغازه اصفهانمغازه تبریزمغازه شیرازمغازه اصفهان