جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
مناطق
محله ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در تبریز

50 میلیون تومان
مساحت زمین: 114 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 438 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک 15 روز و 12 ساعت پيش
3/29 میلیارد تومان
مساحت زمین: 164 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 20 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 23 متر
آگهی توسط مالک 23 روز و 14 ساعت پيش
1/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 205 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 7/3 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 26 روز و 11 ساعت پيش
577 میلیون تومان
مساحت زمین: 150 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 3/8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 11 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه پيش
1/8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 210 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 8/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 11 روز پيش
26 میلیارد تومان
مساحت زمین: 26000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 80 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 18 روز پيش
20/35 میلیارد تومان
مساحت زمین: 11000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 1/8 میلیون تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 100 متر
آگهی توسط مشاور املاک 2 ماه و 18 روز پيش
450 میلیون تومان
مساحت زمین: 3000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 900 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 6 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 9 روز پيش
3/4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/2 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 29 روز پيش
16 میلیارد تومان
مساحت زمین: 81600 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 196 هزار تومان
کاربری: دامپروری
طول بر اصلی: 114 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 1 روز پيش
110 میلیارد تومان
مساحت زمین: 10000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 11 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 155 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 18 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین تبریز