جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
مناطق
محله ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در تبریز

3/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 170 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 20/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 6 روز و 2 ساعت پيش
1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 515 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 28 متر
آگهی توسط مالک 15 روز و 18 ساعت پيش
109 میلیارد تومان
مساحت زمین: 5401 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 20/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 26 روز پيش
1/12 میلیارد تومان
مساحت زمین: 160 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 7 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 14 روز پيش
1/75 میلیارد تومان
مساحت زمین: 5000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 350 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 29 روز پيش
1/7 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2600 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 653 هزار تومان
کاربری: توریستی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 24 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین تبریززمین خسروشهر