جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
مناطق
محله ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در تبریز

60 میلیون تومان
مساحت زمین: 180 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 333 هزار تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 5 روز پيش
650 میلیون تومان
مساحت زمین: 750 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 866 هزار تومان
کاربری: توریستی
طول بر اصلی: 1 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 26 روز پيش
1/6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 122 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 13/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 8/5 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 3 روز پيش
3/9 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/6 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 75 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 7 روز پيش
160 میلیون تومان
مساحت زمین: 800 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 200 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مشاور املاک 3 ماه و 24 روز پيش
1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 7000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 142 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مشاور املاک 3 ماه و 24 روز پيش
60 میلیون تومان
مساحت زمین: 612 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 98 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 34 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 26 روز پيش
50 میلیون تومان
مساحت زمین: 114 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 438 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 3 روز پيش
3/29 میلیارد تومان
مساحت زمین: 164 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 20 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 23 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 11 روز پيش
1/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 205 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 7/3 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 5 ماه و 14 روز پيش
577 میلیون تومان
مساحت زمین: 150 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 3/8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 11 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 18 روز پيش
1/8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 210 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 8/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 29 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین تبریززمین خسروشهر