جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
مناطق
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در کرج

15 میلیارد تومان
مساحت زمین: 5000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 49 متر
آگهی توسط مالک 3 روز و 22 ساعت پيش
1/95 میلیارد تومان
مساحت زمین: 150 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 13 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 6 متر
آگهی توسط مالک 7 روز و 19 ساعت پيش
3/255 میلیارد تومان
مساحت زمین: 310 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 10/5 میلیون تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مالک 9 روز و 16 ساعت پيش
500 میلیون تومان
مساحت زمین: 160 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 9/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 6 متر
آگهی توسط مالک 14 روز و 13 ساعت پيش
20 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2800 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 7/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 40 متر
آگهی توسط مالک 25 روز و 10 ساعت پيش
420 میلیون تومان
مساحت زمین: 171 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 25 روز و 16 ساعت پيش
75 میلیارد تومان
مساحت زمین: 25000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 3 میلیون تومان
کاربری: توریستی
طول بر اصلی: 80 متر
آگهی توسط مالک 28 روز و 16 ساعت پيش
8/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 890 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 9/5 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 13 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه پيش
6/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 900 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 7/2 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 12/5 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 2 روز پيش
130 میلیون تومان
مساحت زمین: 207 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 628 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 3 روز پيش
185 میلیون تومان
مساحت زمین: 150 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 3 روز پيش
150 میلیون تومان
مساحت زمین: 267 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 561 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 3 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین کرجزمین آسارازمین اشتهاردزمین منطقه 1 کرجزمین منطقه 2 کرجزمین منطقه 3 کرجزمین منطقه 4 کرجزمین منطقه 5 کرجزمین منطقه 6 کرجزمین منطقه 7 کرجزمین منطقه 8 کرجزمین منطقه 9 کرجزمین منطقه 10 کرجزمین منطقه 11 کرجزمین منطقه 12 کرج