جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
نوع بنا
مساحت کف
مناطق
آخرین املاک موجود در بازار کرج را از طریق کانال تلگرام دودوتا در کرج دریافت کنید
عضویت در کانال کرج

خريد مغازه در کرج

3 میلیارد تومان
مساحت کف: 250 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 12 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد
آگهی توسط مالک 14 روز و 6 ساعت پيش
1/6 میلیارد تومان
مساحت کف: 40 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 40 میلیون تومان
تعداد بر: 2 عدد - طول بر اصلی: 40 متر
آگهی توسط مالک 16 روز و 15 ساعت پيش
9 میلیارد تومان
مساحت کف: 73 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 27 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 123/2 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد - طول بر اصلی: 13 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 19 روز پيش
3/25 میلیارد تومان
مساحت کف: 47 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 12 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 69/1 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد
آگهی توسط مالک 3 ماه و 8 روز پيش
87/999 میلیارد تومان
مساحت کف: 880 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 1 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 99/9 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد
آگهی توسط مالک 4 ماه و 6 روز پيش
88 میلیارد تومان
مساحت کف: 880 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 100 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد
آگهی توسط مالک 4 ماه و 6 روز پيش
800 میلیون تومان
مساحت کف: 20 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 40 میلیون تومان
تعداد بر: 2 عدد - طول بر اصلی: 5 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 10 روز پيش
25 میلیارد تومان
مساحت کف: 93 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 268/8 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد - طول بر اصلی: 3 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 28 روز پيش
900 میلیون تومان
مساحت کف: 24 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 37/5 میلیون تومان
آگهی توسط مالک 5 ماه و 25 روز پيش
9/5 میلیارد تومان
مساحت کف: 140 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 67/8 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد
آگهی توسط مالک 5 ماه و 27 روز پيش
30 میلیارد تومان
مساحت کف: 183 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 113 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 163/9 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد - طول بر اصلی: 6 متر
آگهی توسط مشاور املاک 5 ماه و 27 روز پيش
1/7 میلیارد تومان
مساحت کف: 13 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 2 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 130/7 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد - طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 28 روز پيش
مغازه تهرانمغازه کرجمغازه مشهدمغازه اصفهانمغازه تبریزمغازه شیرازمغازه کرجمغازه منطقه 1 کرجمغازه منطقه 2 کرجمغازه منطقه 3 کرجمغازه منطقه 4 کرجمغازه منطقه 5 کرجمغازه منطقه 6 کرجمغازه منطقه 7 کرجمغازه منطقه 8 کرجمغازه منطقه 9 کرجمغازه منطقه 10 کرجمغازه منطقه 11 کرجمغازه منطقه 12 کرج