جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
نوع بنا
مساحت کف
مناطق
آخرین املاک موجود در بازار کرج را از طریق کانال تلگرام دودوتا در کرج دریافت کنید
عضویت در کانال کرج

خريد مغازه در کرج

6/2 میلیارد تومان
مساحت کف: 1000 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 6/2 میلیون تومان
تعداد بر: 2 عدد - طول بر اصلی: 80 متر
آگهی توسط مالک 4 ساعت و 38 دقيقه پيش
700 میلیون تومان
مساحت کف: 266 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 2/6 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد - طول بر اصلی: 11 متر
آگهی توسط مالک 2 روز پيش
250 میلیون تومان
مساحت کف: 48 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 5/2 میلیون تومان
تعداد بر: 2 عدد
آگهی توسط مالک 3 روز و 5 ساعت پيش
3/8 میلیارد تومان
مساحت کف: 72 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 30 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 52/7 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد - طول بر اصلی: 6 متر
آگهی توسط مالک 4 روز و 1 ساعت پيش
1/75 میلیارد تومان
مساحت کف: 85 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 34 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 20/5 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد - طول بر اصلی: 5 متر
آگهی توسط مشاور املاک 12 روز و 22 ساعت پيش
2/7 میلیارد تومان
مساحت کف: 76 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 36 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 35/5 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد
آگهی توسط مالک 19 روز و 22 ساعت پيش
25 میلیارد تومان
مساحت کف: 435 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 265 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 57/4 میلیون تومان
تعداد بر: 2 عدد - طول بر اصلی: 22 متر
آگهی توسط مشاور املاک 23 روز و 22 ساعت پيش
300 میلیون تومان
مساحت کف: 28 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 25 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 10/7 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد - طول بر اصلی: 3/5 متر
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه پيش
450 میلیون تومان
مساحت کف: 45 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 10 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد - طول بر اصلی: 3/5 متر
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه پيش
6/8 میلیارد تومان
مساحت کف: 134 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 108 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 50/7 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد - طول بر اصلی: 7 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 4 روز پيش
165 میلیون تومان
مساحت کف: 7 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 23/5 میلیون تومان
طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 6 روز پيش
1/05 میلیارد تومان
مساحت کف: 34 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 10 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 30/8 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد - طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 11 روز پيش
مغازه تهرانمغازه کرجمغازه مشهدمغازه اصفهانمغازه تبریزمغازه شیرازمغازه کرجمغازه اشتهاردمغازه منطقه 1 کرجمغازه منطقه 2 کرجمغازه منطقه 3 کرجمغازه منطقه 4 کرجمغازه منطقه 5 کرجمغازه منطقه 6 کرجمغازه منطقه 7 کرجمغازه منطقه 8 کرجمغازه منطقه 9 کرجمغازه منطقه 10 کرجمغازه منطقه 11 کرجمغازه منطقه 12 کرج