جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
نوع بنا
مساحت کف
مناطق
آخرین املاک موجود در بازار کرج را از طریق کانال تلگرام دودوتا در کرج دریافت کنید
عضویت در کانال کرج

خريد مغازه در کرج

15 میلیارد تومان
مساحت کف: 214 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 70 میلیون تومان
تعداد بر:2 عدد - طول بر اصلی: 10 متر

شماره تماس: 6087-150 (0933)
شماره تماس: 5030-377 (0912)
266
ملک بصورت تعمیرگاه خودروبا 42 سال سابقه درمحل ،ودارای سندتجاری تک برگ باپایان کارتجاری وآماده به محضرمیباشد،برخیابان اصلی وبرکوچه،وجنب بیمه تامین اجتماعی،مناسب برای همه مشاغل،مناسب برای ساخت وسازباموقعیت وآینده بسیارعالی،دارای برق سه فاز،آب،گاز،تلفن،وجوازدائم تعمیرگاه خودرو،توضیحات کامل ترحضوری داده میشود.
700 میلیون تومان
مساحت کف: 60 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 11/6 میلیون تومان
آگهی توسط مشاور املاک 18 ساعت و 12 دقيقه پيش
9 میلیارد تومان
مساحت کف: 150 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 60 میلیون تومان
آگهی توسط مشاور املاک 1 روز و 1 ساعت پيش
8/25 میلیارد تومان
مساحت کف: 40 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 30 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 206/2 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد - طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک 4 روز پيش
1/2 میلیارد تومان
مساحت کف: 28 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 42/8 میلیون تومان
طول بر اصلی: 1 متر
آگهی توسط مالک 11 روز و 11 ساعت پيش
450 میلیون تومان
مساحت کف: 16 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 28/1 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد - طول بر اصلی: 4/3 متر
آگهی توسط مالک 12 روز و 21 ساعت پيش
3 میلیارد تومان
مساحت کف: 34 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 12 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 88/2 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد - طول بر اصلی: 3/5 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 7 روز پيش
6/63 میلیارد تومان
مساحت کف: 51 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 130 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد - طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 16 روز پيش
4/3 میلیارد تومان
مساحت کف: 100 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 62 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 43 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد - طول بر اصلی: 5 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 19 روز پيش
1/125 میلیارد تومان
مساحت کف: 88 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 55 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 12/7 میلیون تومان
آگهی توسط مشاور املاک 3 ماه و 10 روز پيش
950 میلیون تومان
مساحت کف: 28 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 33/9 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد - طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 24 روز پيش
3 میلیارد تومان
مساحت کف: 140 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 21/4 میلیون تومان
تعداد بر: 2 عدد - طول بر اصلی: 5 متر
آگهی توسط مشاور املاک 4 ماه و 3 روز پيش
مغازه تهرانمغازه کرجمغازه مشهدمغازه اصفهانمغازه تبریزمغازه شیرازمغازه کرجمغازه منطقه 1 کرجمغازه منطقه 2 کرجمغازه منطقه 3 کرجمغازه منطقه 4 کرجمغازه منطقه 5 کرجمغازه منطقه 6 کرجمغازه منطقه 7 کرجمغازه منطقه 8 کرجمغازه منطقه 9 کرجمغازه منطقه 10 کرجمغازه منطقه 11 کرجمغازه منطقه 12 کرج