جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان تهران

180 میلیارد تومان
مساحت زمین: 200000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 900 هزار تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مالک 20 روز و 19 ساعت پيش
52 میلیارد تومان
مساحت زمین: 6500 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 8 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 22 روز و 14 ساعت پيش
600 میلیون تومان
مساحت زمین: 900 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 666 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 22 روز و 19 ساعت پيش
3/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 7100 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 450 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 114 متر
آگهی توسط مالک 23 روز و 7 ساعت پيش
700 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 3/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک 24 روز و 11 ساعت پيش
6/4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 16000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 400 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 24 روز و 16 ساعت پيش
11/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1346 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 8/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مشاور املاک 24 روز و 20 ساعت پيش
380 میلیون تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 24 روز و 20 ساعت پيش
120 میلیون تومان
مساحت زمین: 120 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 25 روز و 6 ساعت پيش
1/3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 25 روز و 16 ساعت پيش
530 میلیون تومان
مساحت زمین: 400 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/3 میلیون تومان
کاربری: تفریحی - ورزشی
طول بر اصلی: 22/5 متر
آگهی توسط مالک 26 روز و 20 ساعت پيش
630 میلیون تومان
مساحت زمین: 148 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 4/2 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 27 روز و 4 ساعت پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین تهرانزمین اسلام‌شهرزمین پاکدشتزمین دماوندزمین رباط کریمزمین ریزمین شهریارزمین فيروزکوهزمین قدسزمین لواسانزمین ملاردزمین ورامین