جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان تهران

1/05 میلیارد تومان
مساحت زمین: 700 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 1/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مشاور املاک 18 روز و 12 ساعت پيش
6/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2600 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 2/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مشاور املاک 18 روز و 12 ساعت پيش
870 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 870 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 24 متر
آگهی توسط مشاور املاک 18 روز و 12 ساعت پيش
1/92 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1270 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مشاور املاک 18 روز و 12 ساعت پيش
761 میلیون تومان
مساحت زمین: 761 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 18 متر
آگهی توسط مشاور املاک 18 روز و 12 ساعت پيش
575 میلیون تومان
مساحت زمین: 700 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 821 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مشاور املاک 18 روز و 12 ساعت پيش
1/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 600 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 20 روز و 5 ساعت پيش
3/6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 150 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 24 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 20 روز و 14 ساعت پيش
3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 12500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 240 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 50250 متر
آگهی توسط مالک 20 روز و 19 ساعت پيش
360 میلیون تومان
مساحت زمین: 520 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 692 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 21 روز و 7 ساعت پيش
1/9 میلیارد تومان
مساحت زمین: 426 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 4/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 21 روز و 19 ساعت پيش
830 میلیون تومان
مساحت زمین: 340 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 2/4 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مشاور املاک 21 روز و 21 ساعت پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین تهرانزمین اسلام‌شهرزمین پاکدشتزمین دماوندزمین رباط کریمزمین ریزمین شهریارزمین فيروزکوهزمین قدسزمین لواسانزمین ملاردزمین ورامین