جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان تهران

1/25 میلیارد تومان
مساحت زمین: 507 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 2/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 17 روز و 10 ساعت پيش
240 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 17 روز و 18 ساعت پيش
1/4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1050 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 18 روز و 4 ساعت پيش
520 میلیون تومان
مساحت زمین: 4762 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 109 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 18 روز و 13 ساعت پيش
3/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 560 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 6/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مشاور املاک 19 روز و 18 ساعت پيش
365 میلیارد تومان
مساحت زمین: 8080 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 45/1 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 215 متر
آگهی توسط مالک 19 روز و 21 ساعت پيش
125 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 625 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 196 متر
آگهی توسط مالک 20 روز پيش
260 میلیون تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 130 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مشاور املاک 20 روز پيش
520 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 20 روز و 14 ساعت پيش
133 میلیون تومان
مساحت زمین: 295 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 450 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 20 روز و 21 ساعت پيش
500 میلیون تومان
مساحت زمین: 833 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 600 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 24 متر
آگهی توسط مالک 21 روز و 2 ساعت پيش
1/25 میلیارد تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 22 متر
آگهی توسط مالک 21 روز و 2 ساعت پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین تهرانزمین اسلام‌شهرزمین پاکدشتزمین دماوندزمین رباط کریمزمین ریزمین شهریارزمین فيروزکوهزمین قدسزمین لواسانزمین ملاردزمین ورامین