جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان تهران

2/7 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2760 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 978 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مشاور املاک 15 روز و 7 ساعت پيش
2/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 550 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 4/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 15 روز و 9 ساعت پيش
3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 3 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 15 روز و 10 ساعت پيش
240 میلیارد تومان
مساحت زمین: 9800 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 24/4 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 100 متر
آگهی توسط مالک 15 روز و 21 ساعت پيش
11/34 میلیارد تومان
مساحت زمین: 420 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 27 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 21 متر
آگهی توسط مشاور املاک 16 روز و 4 ساعت پيش
3/8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 947 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 21 متر
آگهی توسط مالک 17 روز و 4 ساعت پيش
1/1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1120 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 982 هزار تومان
کاربری: تفریحی - ورزشی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مشاور املاک 17 روز و 5 ساعت پيش
180 میلیون تومان
مساحت زمین: 180 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 40/2 متر
آگهی توسط مالک 18 روز و 2 ساعت پيش
1/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 20000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 60 هزار تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 100 متر
آگهی توسط مالک 18 روز و 6 ساعت پيش
2/32 میلیارد تومان
مساحت زمین: 11600 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 200 هزار تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مشاور املاک 18 روز و 7 ساعت پيش
805 میلیون تومان
مساحت زمین: 11500 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 70 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مشاور املاک 18 روز و 7 ساعت پيش
150 میلیون تومان
مساحت زمین: 180 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 833 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مشاور املاک 18 روز و 7 ساعت پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین تهرانزمین اسلام‌شهرزمین پاکدشتزمین دماوندزمین رباط کریمزمین ریزمین شهریارزمین فيروزکوهزمین قدسزمین لواسانزمین ملاردزمین ورامین