جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان تهران

150 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 150 هزار تومان
کاربری: تفریحی - ورزشی
آگهی توسط مالک 14 روز و 21 ساعت پيش
570 میلیون تومان
مساحت زمین: 26000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 21 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 15 روز پيش
140 میلیون تومان
مساحت زمین: 181 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 773 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12/5 متر
آگهی توسط مالک 15 روز و 14 ساعت پيش
1/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 650 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 2/3 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 16 روز و 22 ساعت پيش
120 میلیارد تومان
مساحت زمین: 9160 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 13/1 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 200 متر
آگهی توسط مالک 17 روز و 3 ساعت پيش
120 میلیون تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 400 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مالک 17 روز و 14 ساعت پيش
1/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 18 روز و 2 ساعت پيش
900 میلیون تومان
مساحت زمین: 1500 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 600 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مشاور املاک 18 روز و 23 ساعت پيش
1/6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 176 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 11 متر
آگهی توسط مالک 19 روز و 17 ساعت پيش
2/61 میلیارد تومان
مساحت زمین: 900 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 19 روز و 20 ساعت پيش
600 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 600 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مشاور املاک 20 روز و 18 ساعت پيش
750 میلیون تومان
مساحت زمین: 600 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مشاور املاک 20 روز و 18 ساعت پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین تهرانزمین اسلام‌شهرزمین پاکدشتزمین دماوندزمین رباط کریمزمین ریزمین شهریارزمین فيروزکوهزمین قدسزمین لواسانزمین ملاردزمین ورامین