جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان تهران

460 میلیون تومان
مساحت زمین: 2315 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 198 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 7 روز و 8 ساعت پيش
6/3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 315 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 20 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 7 روز و 14 ساعت پيش
140 میلیارد تومان
مساحت زمین: 140000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 100 متر
آگهی توسط مالک 7 روز و 19 ساعت پيش
2/4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 4350 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 551 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 60 متر
آگهی توسط مالک 9 روز و 14 ساعت پيش
1/1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 335 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 3/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 10 روز و 7 ساعت پيش
50 میلیارد تومان
مساحت زمین: 5500 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 9 میلیون تومان
کاربری: اداری
طول بر اصلی: 70 متر
آگهی توسط مالک 11 روز پيش
1/4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 5250 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 266 هزار تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مالک 11 روز و 12 ساعت پيش
500 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 11 روز و 20 ساعت پيش
11 میلیارد تومان
مساحت زمین: 396 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 27/7 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 13 متر
آگهی توسط مشاور املاک 11 روز و 23 ساعت پيش
420 میلیون تومان
مساحت زمین: 133 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 3/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 22 متر
آگهی توسط مالک 14 روز و 8 ساعت پيش
8/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 240 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 35/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مشاور املاک 14 روز و 10 ساعت پيش
85 میلیون تومان
مساحت زمین: 370 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 229 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 14 روز و 10 ساعت پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین تهرانزمین اسلام‌شهرزمین پاکدشتزمین دماوندزمین رباط کریمزمین ریزمین شهریارزمین فيروزکوهزمین قدسزمین لواسانزمین ملاردزمین ورامین