جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در رامسر

1/079 میلیارد تومان
مساحت زمین: 830 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 7 روز پيش
250 میلیون تومان
مساحت زمین: 600 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 416 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 7 روز پيش
80 میلیون تومان
مساحت زمین: 730 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 109 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 7 روز پيش
630 میلیون تومان
مساحت زمین: 630 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 8 روز پيش
664/9 میلیون تومان
مساحت زمین: 350 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 8 روز پيش
276 میلیون تومان
مساحت زمین: 119 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 2/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 8 روز پيش
850 میلیون تومان
مساحت زمین: 650 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 8 روز پيش
1/399 میلیارد تومان
مساحت زمین: 937 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 8 روز پيش
930 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 930 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 8 روز پيش
400 میلیون تومان
مساحت زمین: 335 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 8 روز پيش
255 میلیون تومان
مساحت زمین: 297 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 858 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 8 روز پيش
493/4 میلیون تومان
مساحت زمین: 329 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 8 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین رامسرویلا در رامسر