جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در رامسر

300 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 300 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 22 روز و 12 ساعت پيش
150 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 600 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 22 روز و 12 ساعت پيش
1/14 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2850 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 400 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 22 روز و 13 ساعت پيش
225 میلیون تومان
مساحت زمین: 750 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 300 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 22 روز و 13 ساعت پيش
112/5 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 450 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 22 روز و 13 ساعت پيش
150 میلیون تومان
مساحت زمین: 260 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 576 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 22 روز و 14 ساعت پيش
2/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2500 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 23 روز و 6 ساعت پيش
539/2 میلیون تومان
مساحت زمین: 674 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 800 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 23 روز و 13 ساعت پيش
805 میلیون تومان
مساحت زمین: 1150 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 700 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 23 روز و 13 ساعت پيش
15 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2030 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 7/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 24 روز و 11 ساعت پيش
484 میلیون تومان
مساحت زمین: 220 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 2/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 17 متر
آگهی توسط مشاور املاک 24 روز و 12 ساعت پيش
425 میلیون تومان
مساحت زمین: 281 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک 24 روز و 12 ساعت پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین رامسرویلا در رامسر