جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در رامسر

800 میلیون تومان
مساحت زمین: 400 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 16 روز و 13 ساعت پيش
224 میلیون تومان
مساحت زمین: 280 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 800 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 17 روز و 12 ساعت پيش
225 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 900 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مشاور املاک 17 روز و 12 ساعت پيش
286 میلیون تومان
مساحت زمین: 260 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 20 روز و 12 ساعت پيش
1/007 میلیارد تومان
مساحت زمین: 775 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 20 روز و 13 ساعت پيش
2/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 4000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 550 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 20 روز و 13 ساعت پيش
322 میلیون تومان
مساحت زمین: 322 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 20 روز و 20 ساعت پيش
6/4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 8000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 800 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 22 روز و 9 ساعت پيش
800 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 800 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 22 روز و 9 ساعت پيش
1/448 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1810 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 800 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 22 روز و 9 ساعت پيش
400 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 22 روز و 18 ساعت پيش
444/8 میلیون تومان
مساحت زمین: 278 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 22 روز و 19 ساعت پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین رامسرویلا در رامسر