جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در رامسر

2/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 714 هزار تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مالک 14 روز و 15 ساعت پيش
250 میلیون تومان
مساحت زمین: 440 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 568 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 14 روز و 22 ساعت پيش
4/8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 12000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 400 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 100 متر
آگهی توسط مالک 15 روز و 22 ساعت پيش
1/15 میلیارد تومان
مساحت زمین: 601 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 16 روز و 7 ساعت پيش
485 میلیون تومان
مساحت زمین: 746 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 650 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 16 روز و 14 ساعت پيش
320 میلیون تومان
مساحت زمین: 281 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک 16 روز و 14 ساعت پيش
550 میلیون تومان
مساحت زمین: 425 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 23 متر
آگهی توسط مالک 16 روز و 15 ساعت پيش
851 میلیون تومان
مساحت زمین: 387 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 2/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 13 متر
آگهی توسط مشاور املاک 16 روز و 21 ساعت پيش
2/3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 670 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 3/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مالک 16 روز و 22 ساعت پيش
1/683 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1742 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 966 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مشاور املاک 17 روز و 12 ساعت پيش
4/8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 4000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 17 روز و 12 ساعت پيش
1/06 میلیارد تومان
مساحت زمین: 530 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 17 روز و 14 ساعت پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین رامسرویلا در رامسر