قیمت فروش 1 میلیارد و 300 میلیون تومان

فروش یا معاوضه زمین با کاربری کشاورزی

مساحت 500 متر مربع

دارای 2 نبش

قیمت هر متر مربع 2 میلیون و 600 هزار تومان

موقعیت: شهر کرج - ماهدشت

شماره آگهی : 6300532

آگهی توسط مالک 31 روز پیش به دودوتا اضافه شده

نحوه تماس با آگهی دهنده:

مشخصات آگهی دهنده: آقای علی باقرزاده

موبایل: 0959-041 (0919)

موبایل: 7448-227 (0911)

اطلاعات فروش:

نوع معامله: فروش

قیمت نهایی فروش: 1 میلیارد و 300 میلیون تومان

قابل معاوضه: بلی

سقف مبلغ معاوضه: 1 میلیارد و 300 میلیون تومان

مشخصات زمین:

مساحت زمین: 500 متر مربع

تعداد بر: 2 نبش

مشخصات مکانی:

دسترسی: خیابان اصلی ، کوچه

مشخصات سند:

نوع سند: قولنامه ای

تعداد دانگ: 6

کاربری کنونی: کشاورزی

کاربری پیشنهادی: کشاورزی

املاک مشابه

1/1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/2 میلیون تومان
کاربری: توریستی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 29 روز پيش
1/28 میلیارد تومان
مساحت زمین: 225 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 5/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 17 روز و 9 ساعت پيش
1/25 میلیارد تومان
مساحت زمین: 417 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/9 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 3 روز پيش
1/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 548 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 4 روز پيش
800 میلیون تومان
مساحت زمین: 270 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 2/9 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 270 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 2 روز پيش
996 میلیون تومان
مساحت زمین: 830 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مالک 11 روز و 15 ساعت پيش
1/25 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 60 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 9 روز پيش
1/15 میلیارد تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 2/3 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 3 روز پيش
1/1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 400 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 2/7 میلیون تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 2 روز پيش
1/4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 226 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 6/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 11 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه پيش