قیمت فروش 2 میلیارد و 250 میلیون تومان

فروش زمین با کاربری مسکونی دارای مجوز ساخت

مساحت 154 متر مربع

دارای 1 نبش - طول بر اصلی 7 متر

قیمت هر متر مربع 14 میلیون و 610 هزار تومان

موقعیت: شهر کرج

شماره آگهی : 6303041

آگهی توسط مالک 26 روز پیش به دودوتا اضافه شده

نحوه تماس با آگهی دهنده:

مشخصات آگهی دهنده: آقای علیرضا تیموری

موبایل: 4397-502 (0935)

آدرس:

استان: البرز

شهرستان: کرج

شهر: کرج

آدرس پستی: خیابان توسعه

تجهیزات:

تاسیسات: آب شهری ، برق ، گاز

اطلاعات فروش:

نوع معامله: فروش

قیمت نهایی فروش: 2 میلیارد و 250 میلیون تومان

مشخصات زمین:

مساحت زمین: 154 متر مربع

تعداد بر: 1 نبش

طول بر اصلی: 7 متر

مشخصات مکانی:

دسترسی: بزرگراه

عرض گذر اصلی: 18 متر

مشخصات سند:

نوع سند: اوقاف

تعداد دانگ: 6

کاربری کنونی همراه جواز ساخت: مسکونی

کاربری پیشنهادی: مسکونی ، خارج از طرح تفصیلی اماده ساخت عرض 7 طول 22 سند 154 متر بدون پرتی و قناصی بهر اصلی خیابان توسعه زمین آماده ساخت است تمامی کارهای اداری طی شده است با شماره زیز تماس بگیرید 09355024397

توضیحات:

نحوه بازدید از ملک: تماس

توضیحات تکمیلی راجع به ملک: خارج از طرح تفصیلی اماده ساخت
عرض 7
طول 22
سند 154 متر
بدون پرتی و قناصی
بهر اصلی خیابان توسعه
زمین آماده ساخت است
تمامی کارهای اداری طی شده است
با شماره زیز تماس بگیرید
09355024397

املاک مشابه

2/21 میلیارد تومان
مساحت زمین: 130 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 17 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 7 متر
آگهی توسط مالک 16 روز و 14 ساعت پيش
2/3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 9/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12/5 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 27 روز پيش
2/43 میلیارد تومان
مساحت زمین: 270 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 9 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 7 روز پيش
2/4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 9/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12/5 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 25 روز پيش
1/789 میلیارد تومان
مساحت زمین: 224 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 7/9 میلیون تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 15 روز پيش
2/4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 156 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 15/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 7 روز پيش
2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 252 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 7/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 7 روز پيش
1/85 میلیارد تومان
مساحت زمین: 276 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 6/7 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 23 روز پيش
1/925 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1100 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/7 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 6 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 9 روز پيش
2/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1100 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 3 روز پيش