قیمت فروش 4 میلیارد و 200 میلیون تومان

فروش زمین با کاربری مسکونی

مساحت 569 متر مربع

دارای 1 نبش - با قابلیت تجمیع

قیمت هر متر مربع 7 میلیون و 381 هزار تومان

موقعیت: شهر کرج

شماره آگهی : 6297837

آگهی توسط مالک 23 روز پیش به روزرسانی شده

نحوه تماس با آگهی دهنده:

مشخصات آگهی دهنده: آقای مهدی نجار

موبایل: 7582-918 (0919)

تلفن: 5335-6101 (021)

آدرس:

استان: البرز

شهرستان: کرج

شهر: کرج

آدرس پستی: کمالشهر - بلوار شهید بهشتی - بلوار شورا

اطلاعات فروش:

نوع معامله: فروش

قیمت نهایی فروش: 4 میلیارد و 200 میلیون تومان

مشخصات زمین:

مساحت زمین: 569 متر مربع

آینده زمین: قابلیت تجمیع

تعداد بر: 1 نبش

مشخصات مکانی:

دسترسی: خیابان فرعی

مشخصات سند:

نوع سند: رسمی

تعداد دانگ: 6

کاربری کنونی: مسکونی

کاربری پیشنهادی: مسکونی ، فروش زمین با کاربری مسکونی داخل بافت و دارای سند تکبرگ

توضیحات:

نحوه بازدید از ملک: با هماهنگی قبلی

املاک مشابه

3/7 میلیارد تومان
مساحت زمین: 491 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 7/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 23 روز و 6 ساعت پيش
3/9 میلیارد تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 13 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 5 روز پيش
3/4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 580 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 5/8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 17 روز پيش
4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 253 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 15/8 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 27 روز پيش
3/6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/8 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 14 روز پيش
4/194 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2330 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/8 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 31 متر
آگهی توسط مالک 2 روز و 23 ساعت پيش
2/867 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1024 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/8 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 21 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 12 روز پيش
3/8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 19 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 3 روز پيش
6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 700 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 8/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 32 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 27 روز پيش
4/86 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1080 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 4/5 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 4 ماه و 15 روز پيش