ویژه

قیمت فروش 8 میلیارد و 610 میلیون تومان

فروش زمین با کاربری مسکونی

مساحت 2460 متر مربع

دارای 2 نبش - طول بر اصلی 35 متر

قیمت هر متر مربع 3 میلیون و 500 هزار تومان

موقعیت: شهر چالوس

شماره آگهی : 6251663

آگهی توسط مالک 15 روز پیش به دودوتا اضافه شده

نحوه تماس با آگهی دهنده:

مشخصات آگهی دهنده: آقای محمدمحمود آگاهی

موبایل: 1434-793 (0912)

آدرس:

استان: مازندران

شهرستان: چالوس

شهر: چالوس

آدرس پستی: جاده زوات - مازوپشته

اطلاعات فروش:

نوع معامله: فروش

قیمت نهایی فروش: 8 میلیارد و 610 میلیون تومان

مشخصات زمین:

مساحت زمین: 2460 متر مربع

تعداد بر: 2 نبش

طول بر اصلی: 35 متر

مشخصات مکانی:

دسترسی: خیابان فرعی

عرض گذر اصلی: 12 متر

مشخصات سند:

نوع سند: رسمی

تعداد دانگ: 6

کاربری کنونی: مسکونی

کاربری پیشنهادی: مسکونی

املاک مشابه

6/856 میلیارد تومان
مساحت زمین: 4570 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 40 متر
آگهی توسط مالک 28 روز و 22 ساعت پيش
7/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 518 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 13/8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 40 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 5 روز پيش
6/6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 12000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 550 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 60 متر
آگهی توسط مشاور املاک 8 روز و 20 ساعت پيش
7 میلیارد تومان
مساحت زمین: 11700 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 598 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مشاور املاک 8 روز و 20 ساعت پيش
7 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1400 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 5 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 24 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 14 روز پيش
10/633 میلیارد تومان
مساحت زمین: 708 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 15 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 22/5 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 1 روز پيش
5/45 میلیارد تومان
مساحت زمین: 4600 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 53 متر
آگهی توسط مالک 1 سال و 4 ماه پيش
6/1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2350 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/5 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مشاور املاک 8 روز و 20 ساعت پيش
5/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 373 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 14/7 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 14/5 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 24 روز پيش
11 میلیارد تومان
مساحت زمین: 20000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 550 هزار تومان
کاربری: باغشهر
طول بر اصلی: 200 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 28 روز پيش