قیمت فروش 1 میلیارد و 500 میلیون تومان

فروش زمین با کاربری کشاورزی

مساحت 4000 متر مربع

دارای 3 نبش

قیمت هر متر مربع 375 هزار تومان

موقعیت: شهر نکا

شماره آگهی : 6321417

آگهی توسط مالک 10 روز پیش به دودوتا اضافه شده

نحوه تماس با آگهی دهنده:

مشخصات آگهی دهنده: آقای حسین

موبایل: 3635-595 (0901)

آدرس:

استان: مازندران

شهرستان: نکا

شهر: نکا

آدرس پستی: روستا اومال

اطلاعات فروش:

نوع معامله: فروش

قیمت نهایی فروش: 1 میلیارد و 500 میلیون تومان

مشخصات زمین:

مساحت زمین: 4000 متر مربع

تعداد بر: 3 نبش

مشخصات مکانی:

دسترسی: خیابان فرعی

مشخصات سند:

کاربری کنونی: کشاورزی

کاربری پیشنهادی: کشاورزی ، زمین کشاورزی دارای ویو

توضیحات:

توضیحات تکمیلی راجع به ملک: زمین کشاورزی واقع در نکا روستای اومال
دارای ویو
مجاورت زمین آب و برق و گاز موجود است.

املاک مشابه

1/32 میلیارد تومان
مساحت زمین: 220 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 6 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 5 روز پيش
1/44 میلیارد تومان
مساحت زمین: 360 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 11 روز و 17 ساعت پيش
2/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1140 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 5 ماه و 21 روز پيش
1/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 9 روز پيش
1/75 میلیارد تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 7 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 9 روز پيش
1/1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 350 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 3/1 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 9 روز و 20 ساعت پيش
1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 16 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 21 روز پيش
1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 3/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 4 ماه و 22 روز پيش
1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 16 روز پيش
1/9 میلیارد تومان
مساحت زمین: 190 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 10 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 9/5 متر
آگهی توسط مالک 29 روز و 1 ساعت پيش