فوق العاده

قیمت فروش 3 میلیارد و 500 میلیون تومان

فروش زمین با کاربری مسکونی دارای مجوز ساخت

مساحت 500 متر مربع

دارای 1 نبش - طول بر اصلی 30 متر

قیمت هر متر مربع 7 میلیون تومان

موقعیت: شهر نور

شماره آگهی : 6292471

آگهی توسط مشاور املاک 19 روز پیش به دودوتا اضافه شده

موقعیت ملک روی نقشه برای این آگهی تعیین نشده است.

نحوه تماس با آگهی دهنده:

مشخصات آگهی دهنده: خانم محدثه نامجو

موبایل: 09055055865

موبایل: 1185-898 (0938)

آدرس:

استان: مازندران

شهرستان: نور

شهر: نور

آدرس پستی: رویان

تجهیزات:

تاسیسات: آب شهری ، آب چاه ، برق ، گاز

اطلاعات فروش:

نوع معامله: فروش

قیمت نهایی فروش: 3 میلیارد و 500 میلیون تومان

مشخصات زمین:

مساحت زمین: 500 متر مربع

تعداد بر: 1 نبش

طول بر اصلی: 30 متر

مشخصات مکانی:

دسترسی: خیابان فرعی

مشخصات سند:

نوع سند: رسمی

تعداد دانگ: 6

کاربری کنونی همراه جواز ساخت: مسکونی

کاربری پیشنهادی: مسکونی

توضیحات:

نحوه بازدید از ملک: تماس و هماهنگی با مشاور

توضیحات تکمیلی راجع به ملک: زمین 500 متری
داخل دهکده جنگلی
مساحت شهرک 20 هکتار
150 قواره تفکیک شده
سند تک برگ تفکیک شده
جواز ساخت
انشعابات متصل

املاک مشابه

3/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 475 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 7/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 13 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 28 روز پيش
3/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 7 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 28 روز پيش
3/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 577 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 5 ماه پيش
3/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 450 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 7/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 27 متر
آگهی توسط مشاور املاک 4 ماه و 17 روز پيش
3/22 میلیارد تومان
مساحت زمین: 460 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 7 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 16 روز و 22 ساعت پيش
3/15 میلیارد تومان
مساحت زمین: 900 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 7 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 3 روز و 22 ساعت پيش
3/9 میلیارد تومان
مساحت زمین: 584 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 6/6 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 18 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 18 روز پيش
2/6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 214 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 12/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 9 متر
آگهی توسط مشاور املاک 4 ماه و 19 روز پيش
3/661 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2012 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 4 ماه و 19 روز پيش
3/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/7 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مشاور املاک 2 ماه و 19 روز پيش