قیمت فروش 4 میلیارد و 110 میلیون تومان

فروش زمین با کاربری کشاورزی

مساحت 1370 متر مربع

دارای 1 نبش - طول بر اصلی 46 متر

قیمت هر متر مربع 3 میلیون تومان

موقعیت: شهر ملارد

شماره آگهی : 6304733

آگهی توسط مالک 75 روز پیش به دودوتا اضافه شده

نحوه تماس با آگهی دهنده:

مشخصات آگهی دهنده: آقای بهزاد فریور

موبایل: 4106-223 (0920)

آدرس:

استان: تهران

شهرستان: ملارد

شهر: ملارد

آدرس پستی: فرخ آباد - زیبادشت

تجهیزات:

تاسیسات: آب شهری

اطلاعات فروش:

نوع معامله: فروش

قیمت نهایی فروش: 4 میلیارد و 110 میلیون تومان

مشخصات زمین:

مساحت زمین: 1370 متر مربع

تعداد بر: 1 نبش

طول بر اصلی: 46 متر

مشخصات مکانی:

دسترسی: کوچه ، امنیت: داخل کوچه بن بست با درب ورودی

عرض گذر اصلی: 6 متر

مشخصات سند:

نوع سند: مبایعه نامه

تعداد دانگ: 6

کاربری کنونی: کشاورزی

کاربری پیشنهادی: کشاورزی

توضیحات:

نحوه بازدید از ملک: هماهنگی قبلی

توضیحات تکمیلی راجع به ملک: باغ میوه ،چهار دیواری شده، داخل محدوده امن با درب ورودی

املاک مشابه

3/8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1400 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 2/7 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 5 ماه و 12 روز پيش
4/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 650 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 6/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 2 روز پيش
3/7 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 3/7 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 17 روز پيش
3/1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1408 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 4/4 میلیون تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مالک 4 ماه و 7 روز پيش
3/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 7 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 16 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 4 روز پيش
3/8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 19 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 3 روز پيش
3/3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 13/2 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 5 ماه و 20 روز پيش
3/3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 16/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 2 روز پيش
4/68 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1170 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 35 متر
آگهی توسط مشاور املاک 2 ماه و 16 روز پيش
4/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1845 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 2/4 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 22 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 8 روز پيش