قیمت فروش 812 میلیون تومان

فروش زمین با کاربری مسکونی

مساحت 203 متر مربع

دارای 1 نبش - طول بر اصلی 10 متر

قیمت هر متر مربع 4 میلیون تومان

موقعیت: شهر کرج - محمدشهر

شماره آگهی : 6297901

آگهی توسط مشاور املاک 19 روز پیش به دودوتا اضافه شده

نحوه تماس با آگهی دهنده:

مشخصات آگهی دهنده: آقای اکبر اسدنژاد

موبایل: 9346-130 (0912)

موبایل: 4315-767 (0912)

آدرس:

استان: البرز

شهرستان: کرج

بخش: محمدشهر

آدرس پستی: خیابان امام رضا - کوچه پانزدهم قطعه 26

تجهیزات:

تاسیسات: آب شهری ، برق ، گاز

اطلاعات فروش:

نوع معامله: فروش

قیمت نهایی فروش: 812 میلیون تومان

مشخصات زمین:

مساحت زمین: 203 متر مربع

تعداد بر: 1 نبش

طول بر اصلی: 10 متر

مشخصات مکانی:

دسترسی: بزرگراه ، خیابان اصلی ، خیابان فرعی ، کوچه ، دسترسی اسان به خیابان امام رضا وبی بی سکینه

عرض گذر اصلی: 16 متر

مشخصات سند:

نوع سند: رسمی

تعداد دانگ: 6

کاربری کنونی: مسکونی

کاربری پیشنهادی: مسکونی ، زمین مسکونی جهت ساخت و سرمایه گذاری

توضیحات:

نحوه بازدید از ملک: همیشه همه روزه با هماهنگی

توضیحات تکمیلی راجع به ملک: محیطی ارام شامل مسجد ورزشگاه پارک درمانگاه ومدرسه فروشگاه نانوایی سوپر املاک وغیره

املاک مشابه

830 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 4/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 29 روز پيش
750 میلیون تومان
مساحت زمین: 396 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/8 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 2 روز پيش
850 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 850 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 9 روز پيش
960 میلیون تومان
مساحت زمین: 245 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 3/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 15/5 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 10 روز پيش
900 میلیون تومان
مساحت زمین: 225 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 19 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 15 روز پيش
1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 261 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 3/8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 8 روز و 21 ساعت پيش
1/05 میلیارد تومان
مساحت زمین: 600 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/7 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 19 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 27 روز پيش
580 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 2/3 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مشاور املاک 5 ماه و 15 روز پيش
500 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 4 ماه و 14 روز پيش
600 میلیون تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 17/5 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 8 روز پيش