قیمت فروش 280 میلیون تومان

فروش زمین با کاربری مسکونی

مساحت 350 متر مربع

دارای 1 نبش - طول بر اصلی 25 متر

قیمت هر متر مربع 800 هزار تومان

موقعیت: شهر بابل - لاله آباد

شماره آگهی : 6245054

آگهی توسط مالک 81 روز پیش به دودوتا اضافه شده

نحوه تماس با آگهی دهنده:

مشخصات آگهی دهنده: آقای محسن علی نژاد

موبایل: 4014-155 (0911)

آدرس:

استان: مازندران

شهرستان: بابل

بخش: لاله آباد

آدرس پستی: اسبوکلا - سرای بابا علی

تجهیزات:

تاسیسات: آب شهری ، آب چاه ، برق

اطلاعات فروش:

نوع معامله: فروش

قیمت نهایی فروش: 280 میلیون تومان

مشخصات زمین:

مساحت زمین: 350 متر مربع

تعداد بر: 1 نبش

طول بر اصلی: 25 متر

مشخصات مکانی:

دسترسی: کوچه

مشخصات سند:

نوع سند: رسمی

تعداد دانگ: 6

کاربری کنونی: مسکونی

کاربری پیشنهادی: مسکونی ، تفریحی - ورزشی ، توریستی ، کشاورزی

توضیحات:

نحوه بازدید از ملک: تماس و هماهنگی قبلی

املاک مشابه

270 میلیون تومان
مساحت زمین: 430 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 627 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 6 روز پيش
300 میلیون تومان
مساحت زمین: 1100 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 272 هزار تومان
کاربری: دامپروری
آگهی توسط مالک 4 ماه و 19 روز پيش
250 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 19 روز پيش
360 میلیون تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 11 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 19 روز پيش
300 میلیون تومان
مساحت زمین: 312 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 961 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 19 روز پيش
256 میلیون تومان
مساحت زمین: 263 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 973 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 3 روز و 19 ساعت پيش
240 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مشاور املاک 10 روز و 20 ساعت پيش
220 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 11 متر
آگهی توسط مشاور املاک 10 روز و 20 ساعت پيش
380 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 760 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 19 روز پيش
350 میلیون تومان
مساحت زمین: 514 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 680 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 4/5 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه پيش