قیمت فروش 280 میلیون تومان

فروش زمین با کاربری مسکونی

مساحت 510 متر مربع

دارای 1 نبش - طول بر اصلی 17 متر

قیمت هر متر مربع 549 هزار تومان

موقعیت: شهر عباس آباد

شماره آگهی : 6121713

آگهی توسط مالک 340 روز پیش به دودوتا اضافه شده

نحوه تماس با آگهی دهنده:

مشخصات آگهی دهنده: آقای علی خدابنده

موبایل: 9216-202 (0912)

آدرس:

استان: مازندران

شهرستان: عباس آباد

شهر: عباس آباد

آدرس پستی: کنار هتل گل - 15 کیلومتری نمک آبرود - 5 کیلومتر تا هتل قو الماس خاورمیانه

اطلاعات فروش:

نوع معامله: فروش

قیمت نهایی فروش: 280 میلیون تومان

مشخصات زمین:

مساحت زمین: 510 متر مربع

تعداد بر: 1 نبش

طول بر اصلی: 17 متر

مشخصات مکانی:

دسترسی: کوچه

مشخصات سند:

نوع سند: رسمی

تعداد دانگ: 6

کاربری کنونی: مسکونی

کاربری پیشنهادی: مسکونی

املاک مشابه

225 میلیون تومان
مساحت زمین: 450 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 11 ماه و 26 روز پيش
300 میلیون تومان
مساحت زمین: 484 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 619 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 9 ماه و 14 روز پيش
300 میلیون تومان
مساحت زمین: 366 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 819 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 9 ماه و 25 روز پيش
225 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 450 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 8 ماه و 25 روز پيش
270 میلیون تومان
مساحت زمین: 471 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 573 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 5 ماه و 12 روز پيش
300 میلیون تومان
مساحت زمین: 460 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 652 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 29 روز پيش
315 میلیون تومان
مساحت زمین: 680 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 463 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 1 سال و 7 ماه پيش
225 میلیون تومان
مساحت زمین: 343 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 655 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 11 ماه و 14 روز پيش
292 میلیون تومان
مساحت زمین: 292 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 10 ماه و 26 روز پيش
255 میلیون تومان
مساحت زمین: 170 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 22 متر
آگهی توسط مالک 10 ماه و 12 روز پيش