قیمت فروش 1 میلیارد و 800 میلیون تومان

فروش زمین با کاربری مسکونی

مساحت 400 متر مربع

دارای 1 نبش

قیمت هر متر مربع 4 میلیون و 500 هزار تومان

موقعیت: شهر ساری

شماره آگهی : 6305311

آگهی توسط مشاور املاک 13 روز پیش به دودوتا اضافه شده

نحوه تماس با آگهی دهنده:

مشخصات آگهی دهنده: خانم samaneh shafiei

موبایل: 5328-342 (0930)

موبایل: 3156-711 (0911)

آدرس:

استان: مازندران

شهرستان: ساری

شهر: ساری

آدرس پستی: طبق درخواست آگهی دهنده آدرس ملک از روی آگهی اینترنتی حذف شده است در صورت تمایل برای دریافت آدرس ملک میتواننید با آگهی دهنده تماس حاصل نمایید

اطلاعات فروش:

نوع معامله: فروش

قیمت نهایی فروش: 1 میلیارد و 800 میلیون تومان

مشخصات زمین:

مساحت زمین: 400 متر مربع

تعداد بر: 1 نبش

مشخصات سند:

تعداد دانگ: 6

کاربری کنونی: مسکونی

کاربری پیشنهادی: مسکونی

توضیحات:

توضیحات تکمیلی راجع به ملک: دارای ویو عالی و ابدی رو به جنگل-آب و هوای تمیز

املاک مشابه

1/95 میلیارد تومان
مساحت زمین: 550 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 3/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 23 روز پيش
1/688 میلیارد تومان
مساحت زمین: 417 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 9 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 27 روز پيش
1/32 میلیارد تومان
مساحت زمین: 275 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 4/8 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 19 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 10 روز پيش
1/6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 400 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 5 روز پيش
1/6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2062 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 775 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 22 متر
آگهی توسط مالک 29 روز و 3 ساعت پيش
1/8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 523 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 3/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 26 روز و 8 ساعت پيش
2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 10000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 200 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 9 ماه و 3 روز پيش
1/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 400 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 3 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 5 ماه و 11 روز پيش
2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 8 روز پيش
2/05 میلیارد تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 4/1 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 16 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 24 روز پيش