قیمت فروش 240 میلیون تومان

فروش زمین با کاربری تجاری

مساحت 80 متر مربع

- با قابلیت تفکیک

قیمت هر متر مربع 3 میلیون تومان

موقعیت: شهر ساری

شماره آگهی : 6195036

آگهی توسط مالک 160 روز پیش به دودوتا اضافه شده

نحوه تماس با آگهی دهنده:

مشخصات آگهی دهنده: آقای رضا آیتی

موبایل: 0560-152 (0911)

تلفن: 4488-3328 (011)

آدرس:

استان: مازندران

شهرستان: ساری

شهر: ساری

آدرس پستی: کمربندی جنوبی راهبند

اطلاعات فروش:

نوع معامله: فروش

قیمت نهایی فروش: 240 میلیون تومان

مشخصات زمین:

مساحت زمین: 80 متر مربع

آینده زمین: قابلیت تفکیک

مشخصات مکانی:

دسترسی: خیابان اصلی ، روبروی پمپ بنزین امیر محمد

مشخصات سند:

نوع سند: مبایعه نامه

تعداد دانگ: 6

کاربری کنونی: تجاری

کاربری پیشنهادی: تجاری ، بر خیابان اصلی کاربری تجاری می شود

توضیحات:

نحوه بازدید از ملک: بر خط خیابان اصلی

توضیحات تکمیلی راجع به ملک: یک قطعه زمین تجاری روبروی پمپ بنزین امیر محمد به متراژ 80متر به عرض 5.5 متر در کمربندی جنوبی. راه بند

املاک مشابه

250 میلیون تومان
مساحت زمین: 293 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 853 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 11 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 29 روز پيش
245 میلیون تومان
مساحت زمین: 270 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 907 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 7 روز پيش
225 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 450 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 22 روز پيش
280 میلیون تومان
مساحت زمین: 1400 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 200 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 3 متر
آگهی توسط مالک 12 ماه و 4 روز پيش
240 میلیون تومان
مساحت زمین: 800 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 300 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 11 ماه و 28 روز پيش
250 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 250 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 4 ماه و 12 روز پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 400 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 17 روز و 12 ساعت پيش
300 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 300 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 22 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 5 روز پيش
255 میلیون تومان
مساحت زمین: 160 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 11 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 19 روز پيش
210 میلیون تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 700 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 24 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 28 روز پيش