قیمت فروش 4 میلیارد و 400 میلیون تومان

فروش زمین با کاربری مسکونی

مساحت 531 متر مربع

دارای 1 نبش - طول بر اصلی 3/3 متر

قیمت هر متر مربع 8 میلیون و 286 هزار تومان

موقعیت: شهر رامسر

شماره آگهی : 6315442

آگهی توسط مالک 105 روز پیش به دودوتا اضافه شده

نحوه تماس با آگهی دهنده:

مشخصات آگهی دهنده: آقای حمیدرضا زارع

موبایل: 2066-291 (0911)

آدرس:

استان: مازندران

شهرستان: رامسر

شهر: رامسر

آدرس پستی: رمک - قاسم رمکی

تجهیزات:

تاسیسات: آب شهری ، آب چاه ، برق ، گاز

اطلاعات فروش:

نوع معامله: فروش

قیمت نهایی فروش: 4 میلیارد و 400 میلیون تومان

مشخصات زمین:

مساحت زمین: 531 متر مربع

تعداد بر: 1 نبش

طول بر اصلی: 3.3 متر

مشخصات مکانی:

دسترسی: خیابان اصلی ، خیابان فرعی ، میدان

عرض گذر اصلی: 8 متر

مشخصات سند:

نوع سند: رسمی

تعداد دانگ: 6

کاربری کنونی: مسکونی

کاربری پیشنهادی: مسکونی

توضیحات:

نحوه بازدید از ملک: در ساعات 16 الی 20 تماس گرفته شود

توضیحات تکمیلی راجع به ملک: سند شش دانگ تک برگ
دور محصور
امتیاز آب و برق و گاز
یک حلقه چاه عمیق قابل استفاده
دسترسی عالی
محدوده میدان فرودگاه

املاک مشابه

4/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 498 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 8/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 8 روز پيش
4/25 میلیارد تومان
مساحت زمین: 850 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه پيش
4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 319 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 12/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 21 روز و 9 ساعت پيش
4/39 میلیارد تومان
مساحت زمین: 439 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 10 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مالک 21 روز و 9 ساعت پيش
3/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 350 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 10 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 15 روز پيش
4/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1400 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 3 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 6 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 26 روز پيش
5/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1085 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مالک 21 روز و 9 ساعت پيش
3/7 میلیارد تومان
مساحت زمین: 522 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 7 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 16 روز پيش
5/7 میلیارد تومان
مساحت زمین: 416 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 13/7 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 17 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 7 روز پيش
2/85 میلیارد تومان
مساحت زمین: 431 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 6/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 16 روز پيش