قیمت فروش 5 میلیارد و 500 میلیون تومان

فروش زمین با کاربری مسکونی

مساحت 550 متر مربع

دارای 1 نبش

قیمت هر متر مربع 10 میلیون تومان

موقعیت: شهر رامسر

شماره آگهی : 6298015

آگهی توسط مالک 138 روز پیش به دودوتا اضافه شده

نحوه تماس با آگهی دهنده:

مشخصات آگهی دهنده: خانم خاتون خلعتبری

موبایل: 1993-858 (0911)

موبایل: 8027-268 (0933)

آدرس:

استان: مازندران

شهرستان: رامسر

شهر: رامسر

آدرس پستی: اربکله

اطلاعات فروش:

نوع معامله: فروش

قیمت نهایی فروش: 5 میلیارد و 500 میلیون تومان

مشخصات زمین:

مساحت زمین: 550 متر مربع

تعداد بر: 1 نبش

مشخصات مکانی:

دسترسی: کوچه

مشخصات سند:

وضعیت سند: در دست اقدام

تعداد دانگ: 6

کاربری کنونی: مسکونی

کاربری پیشنهادی: مسکونی

املاک مشابه

5/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 993 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 5/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مشاور املاک 5 ماه و 3 روز پيش
5/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 5/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 42 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 13 روز پيش
4/9 میلیارد تومان
مساحت زمین: 439 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 11/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مشاور املاک 3 روز و 23 ساعت پيش
5/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 563 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 9/7 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 18/5 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 23 روز پيش
6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 309 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 19/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 11 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 21 روز پيش
4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 800 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 23 روز و 18 ساعت پيش
4/3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 283 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 15/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مشاور املاک 4 روز پيش
4/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 283 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 14/8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مشاور املاک 3 روز و 23 ساعت پيش
4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 915 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 4/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 19 روز پيش
7 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1355 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 5/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 5 ماه و 19 روز پيش