قیمت فروش 2 میلیارد و 400 میلیون تومان

فروش زمین با کاربری بایر

مساحت 300 متر مربع

- با قابلیت تفکیک

قیمت هر متر مربع 8 میلیون تومان

موقعیت: شهر تهران - منطقه 5 - مراد آباد - کدپستی 14778

شماره آگهی : 6260052

آگهی توسط مالک 15 روز پیش به دودوتا اضافه شده

نحوه تماس با آگهی دهنده:

مشخصات آگهی دهنده: آقای امیرحسین صالحی

موبایل: 8776-325 (0912)

آدرس:

استان: تهران

شهرستان: تهران

شهر: تهران

منطقه: 5

محله: مراد آباد

کدپستی: 14778

آدرس پستی: پونک - انتهای - خیابان معین

اطلاعات فروش:

نوع معامله: فروش

قیمت نهایی فروش: 2 میلیارد و 400 میلیون تومان

مشخصات زمین:

مساحت زمین: 300 متر مربع

آینده زمین: قابلیت تفکیک

مشخصات مکانی:

دسترسی: بزرگراه

مشخصات سند:

نوع سند: رسمی

تعداد دانگ: 6

کاربری کنونی: بایر

کاربری پیشنهادی: در حال حاضر در مرحله گرفتن مجوز ساخت میباشد

توضیحات:

توضیحات تکمیلی راجع به ملک: در مرحله ی گرفتن جواز ساخت
کاملا مناسب سرمایه گذاری (باگرفتن مجوز قیمت چندین برابر خواهد شد)
به دلیل نیاز مالی فروش با این قیمت

املاک مشابه

2/34 میلیارد تومان
مساحت زمین: 156 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 15 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 18 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 5 روز پيش
2/7 میلیارد تومان
مساحت زمین: 130 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 20/7 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 190 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 2 روز پيش
1/62 میلیارد تومان
مساحت زمین: 270 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 9 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 14 روز پيش
3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 420 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 7/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 7 روز پيش
1/86 میلیارد تومان
مساحت زمین: 597 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 3/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 19 متر
آگهی توسط مالک 24 روز و 18 ساعت پيش
2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 130 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 15/3 میلیون تومان
کاربری: انبار
طول بر اصلی: 13 متر
آگهی توسط مالک 24 روز و 9 ساعت پيش
1/6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 400 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 5 ماه و 4 روز پيش
2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2660 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 751 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 3 روز پيش
3/36 میلیارد تومان
مساحت زمین: 280 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 12 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه پيش
1/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 1/5 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 12 روز پيش